!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Nyhetsarkiv - Norske Samers Riksforbund (NSR)
 

Sametingets spørretime
Ved oppstart av sametingsplenum kan sametingsrepresentantene stille spørsmål til sametingsrådets arbeid.
Les mer her  30.11.2011
Spørsmål og svar V
Og denne rundens siste spørsmål fra NSR til sametingsrådet, her om status for Østsamisk museum, om et regionalt språksenter i Vest-Finnmark, og språkkurs i regi av Samisk høgskole. Nå oppdatert med svar fra sametingsrådet.
Les mer her  30.11.2011
Spørsmål og svar II
NSRs spørsmål om bruken av Samefolkets fond og om oppfølgingen av Kystfiskeutvalget. Nå oppdatert med sametingsrådets svar.
Les mer her  30.11.2011
NSR finansierer sjøsamisk rettighetskamp
I Norske Samers Riksforbunds eget budsjettforslag for 2012 legger NSR av penger til den sjøsamiske rettighetskampen.
Les mer her  29.11.2011
FrP avvikler den samiske frivilligheten
Fremskrittspartiet foreslår at tilskudd til samiske organisasjoner avvikles. Sametingsrepresentant Kirsti Guvsám avviser også dette FrP-angrepet på det samiske samfunn.
Les mer her  29.11.2011
NSR på facebook
NSR har opprettet gruppe på Facebook. Sjekk ut hva som skjer der!
Les mer her  28.11.2011
Fagbrevordninga i reindrift må sikres
Fagbrevordningen som har vært finansiert gjennom Reindriftas utviklingsfond foreslås utfaset i årets forhandlinger om reindriftsavtale. Silje Karine Muotka ber sametingsrådet jobbe for å sikre fortsatt finansiering til denne viktige rekrutteringsordningen.
Les mer her  28.11.2011
Mørketidstreff i Skånland!
Iinna ja Biras Sámi Searvi arrangerer kulturkveld med konsert og sosialt treff. Max Mackhé stiller med akustisk visepop på samisk og svensk, i grenselandet mellom Jan Eggum og Dead Kennedy's. 
Les mer her  22.11.2011
Fornøyd med at NSRs politikk får gjennomslag
NSRs finanspolitiske talskvinne Ann Mari Thomassen er fornøyd med at flere av NSRs budsjettforslag har blitt tatt inn i sametingsrådets budsjettforslag. Nå ser hun fram til budsjettbehandlingen på Sametinget.
Les mer her  18.11.2011
Sametingets kontrollutvalg må styrkes
Leder i sametingets kontrollutvalg Randi A. Skum er skuffet over at Sametingsrådet ikke har fulgt opp de anbefalinger som Sametinget fikk fra revisjonsfaglig hold. Hun mener at et eksternt sekretariat med spesifikk revisjonsfaglig og juridisk kompetanse er en nødvendighet.
Les mer her  18.11.2011
Elever får ikke undervisning i lulesamisk
11 elever i grunnskolen får ikke undervisning i morsmålet sitt dette skoleåret på grunn av manglende ressurser. NSR er svært bekymret over situasjonen og har nå sendt brev til Kunnskapsdepartementet, Sametinget og Fylkesmannen i Nordland.
Les mer her  04.11.2011
Reinstengselsgjerde på Saltfjellet
Mange rein er blitt drept av toget. På saltfjellet er det nå en 4 km lang gjerde som er for kort og nå må det blir fortgang i å bygge lenger gjerde langs jernbanen på Saltfjellet mener reiner og sametingsrepresentant Olof Anders Kuhmunen.
Les mer her  02.11.2011
Astafjord litteraturfestival med samisk debatt
Under Astafjord litteraturfestival vil det fredag 28. oktober bli debatt under temaet Hvordan håndterer vi det samiske i fellesskap? Her deltar blant andre Ann-Mari Thomassen fra NSR.
Les mer her  28.10.2011
Beklager at Tromsø kommune trekker søknaden om å bli en del av forvaltningsområdet.
Tromsø kommunes nye byråd offentliggjorde at de har til hensikt å trekke kommunens søknad om å bli en del av forvaltningsområdet for samisk språk.
Les mer her  26.10.2011
NSR deltar på Stortings-høring om samepolitikken
Fremskrittspartiet har foreslått dramatiske endringer i Norges samepolitikk. NSR deltar i den åpne høringen om forslaget i Stortinget torsdag 27. oktober som du kan se direkteoverført via internett.
Les mer her  25.10.2011
NSR vil ha rekrutteringskampanje for flere samiske fosterhjem
NSR vil ha en kampanje for å rekruttere flere samiske fosterhjem. Silje Karine Muotak sier at erfaringsmessig har det vært en utfordring å rekruttere samiske fosterhjem ved akutt- og langvarige plasseringer.
Les mer her  22.10.2011
NSR-nestor Edel Hætta Eriksen 90 år
Edel Hætta Eriksen fyller 90 år i dag, 17. oktober 2011. Allerede lørdag 8. oktober ble det stelt i stand fest for henne i anledning jubileet. Kautokeino kommune, Samisk høgskole, Samisk videregående og reindriftsskole samt Sametinget inviterte på høytidelig markering i høgskolens lokaler. Edel Hætta Eriksen har vært sentral i NSR opp gjennom årene, og NSR var derfor til stede for å gjøre ære på jubilanten.
Les mer her  17.10.2011
Samisk opplæring utenfor samisk forvaltningsområde
Trond Are Anti mener det er nødvendig å finne ut om grunnskoleelever utenfor forvaltningsområdet for samisk språk får samisk tilbud. - Man bør også foreta en kartlegging om samiske elever og foreldre utenfor samisk språkforvaltningsområde får informasjon om at elever har rettigheter til å få samiskopplæring, sier Anti.
Les mer her  17.10.2011
Samisk avdeling til lulesamiske barn
Lulesamiske barn trenger en egen barnehageavdeling i Bodø, mener Miriam Paulsen.
Les mer her  14.10.2011
Tromsø sameforening med helaften
Lørdag 22. oktober arrangerer Tromsø sameforening helaften på Ølhallen. Både Rolffa og Marit Hætta Øverli band kommer. Og siden det vil være to konserter har man sett behovet for en veiviser for kvelden, den rollen har Mikkel Gaup fått æren av å bekle.
Les mer her  11.10.2011
Skuffet over manglende innsats for sørsamisk språk på statsbudsjettet
NSR er forundret over at Røyrvik kommune i Nord-Trøndelag ikke har fått midler til å bli med i forvaltningsområdet for samisk språk.
Les mer her  10.10.2011
Sikre private samiske barnehagers tilbud
Flere samiske barnehager er private fordi offentlige myndigheter ikke har prioritert samiske barnehage
Les mer her  07.10.2011
NSR vil ha luftambulansebase i Midtre-Hålogaland
Sykeshusorganiseringer har medført til sentraliseringer av sykehustilbud
Les mer her  07.10.2011
Landsstyret, Samisk Hus, Matti Aikio og Riksscenen
NSRs landsstyre holder møte i Oslo lørdag 8. oktober. Møtet er lagt opp som et arbeidsmøte med noen få drøftingssaker. I tillegg vil man møte samiske miljøer i Oslo, bli forelest for, samt delta på Oslo sameforenings høstfest.
Les mer her  06.10.2011
Utdanningsmelding uten bygdeskoleperspektiv
Sametingsrådet presenterte utdanningsmeldingen under plenum i september 2011, men det er oppsiktsvekkende at situasjonen for bygdeskolene ikke er grundig behandlet i forslag til melding.
Les mer her  05.10.2011
Støtte til språk- og stedsnavnsprosjekt i Porsanger
Porsanger sameforening har fått støtte fra Sametinget til sitt prosjekt Samiske navneskilt på elvekulper i Porsanger. Prosjektet skal først dokumentere og kartlegge gamle samiske navn ved elvekulpene langs Børselva og Lakselva for deretter å få satt opp navneskilt langs elvene.
Les mer her  02.10.2011
NSRs leder besøker Kalaallit Nunaat
NSRs leder og parlamentariske leder, Aili Keskitalo, er på workshop i Nuuk på Kalaallit Nunaat denne uken. Her kan du lese hva som bringer henne dit.
Les mer her  29.09.2011
Hilsen til SFFs landsmøte 2011
Samenes Folkeforbund avholdt sitt landsmøte 2011 i Kirkenes helgen 23.-25. september. NSRs organisatoriske nestleder Gunn-Britt Retter var tilstede som gjest under landsmøtets middag lørdag og frambragte der en hilsning på vegne av NSR.
Les mer her  29.09.2011
Gjenbegravning av skoltesamer i Neiden
NSRs organisatoriske nestleder Gunn-Britt Retter deltok ved gjenbegravningen av levningene etter 94 skoltesamer, søndag 25. september. På vegne av NSR sa hun noen i ord under kirkekaffen.
Les mer her  27.09.2011
Høring om organisasjonsstøtte fra Sametinget
Sametinget har startet et arbeid med å endre reglene for økonomisk tilskudd til samiske organisasjoner gitt over Sametingets budsjett. Her kan du lese NSRs høringssvar, samt de andre høringssvarene som ble gitt i saken.
Les mer her  26.09.2011
Svar fra Sametingsrådet
NSR stilte spørsmål til sametingsrådet under plenum onsdag 21. september 2011. Her finner du svarene.
Les mer her  22.09.2011
Samisk ungdomskonferanse i oktober

Sametingenes ungdomsråd arrangerer felles samisk ungdomskonferanse 13.–15.oktober i Saariselkä i Finland. Tema for konferansen er tradisjonell samisk kunnskap, turisme, kofte og samekulturens fremtid i tradisjonelle områder og utenfor.Les mer her  22.09.2011
Muotka spør sametingsrådet
Sametingsrepresentant Silje Karine Muotka lurer på om sametingsrådet har tenkt på forskningsdimensjonen i forhold til samisk språkarbeid på nordisk nivå.
Les mer her  21.09.2011
Guvsám spør sametingsrådet

Sametingsrepresentant Kirsti Guvsám stiller spørsmål til sametingsrådet om Sametingets oppfølging av stortingsvedtak om samhandlingsreformen i Sametingets plenum.


Les mer her  21.09.2011
Muotka spør sametingsrådet II
Sametingsrepresentant Silje Karine Muotka spør om behandlingstid og service.
Les mer her  21.09.2011
Høstfest i Oslo!
Oslo same­forening NSR, Juoigiid Searvi (Joikernes forening) og Riksscenen inviterer til en stort anlagt opplevlesesreise i samisk kultur lørdag 8. oktober. Det hele starter med et familiearrangement, og om kvelden blir det både joikekonsert og klassisk samefest med Rolffa-konsert.
Les mer her  19.09.2011
NSR gratulerer Ođđasat med 10 viktige nyhetsår
NSRs leder Aili Keskitalo gleder seg over at vi i 10 år har kunnet se daglige samiske nyhetssendinger i NRK fjernsynet. – Før Ođđasat kom på eteren hadde NSR jobbet målrettet helt fra sitt andre landsmøte i 1970 for å få samiske nyhetssendinger i TV, minner NSRs leder om. Det skulle altså gå 31 år fra NSRs landsmøteresolusjon i 1970 om samisk radio og fjernsyn til den første Ođđasat-sendingen kom på lufta 20. august 2001.
Les mer her  19.08.2011
Sommerfest i Oslo
Oslo sameforening inviterer til sommerfest på Langøyene i Oslofjorden lørdag 20. august. Overskuddet fra arrangementet vil i sin helhet gis til AUF og Utøya AS og deres arbeid med å gjenoppbygge Utøya.
Les mer her  17.08.2011
20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
IBSS har kjempet i 20 år for å synliggjøre samiske stedsnavn på veiskilt i blandt annet Skånland kommune, nå er resultatet her.
Les mer her  10.08.2011
IBSS: Hvorfor avviser Narvik bystyre samiske navn?
Hinnøy og Omegn Sameforening spør i en klage til kulturminister Anniken Huitfeldt og Narvik bystyre om bystyret har hjemmel i lovverket til å avvise samiske stedsnavn.
Les mer her  09.08.2011
Forrige side1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ... 35  Neste side
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S