!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Sametingets kontrollutvalg må styrkes
Leder i sametingets kontrollutvalg Randi A. Skum er skuffet over at Sametingsrådet ikke har fulgt opp de anbefalinger som Sametinget fikk fra revisjonsfaglig hold. Hun mener at et eksternt sekretariat med spesifikk revisjonsfaglig og juridisk kompetanse er en nødvendighet.

Publisert: 18.11.2011

-  Jeg er skuffet over at sametingsrådet ikke har fulgt opp de anbefalinger som Sametinget fikk fra revisjonsfaglig hold på Sametingets eget seminar om kontroll og tilsyn sier leder for kontrollutvalget Randi A. Skum som representerer Norske Samers Riksforbund (NSR). Det ble lagt vekt på at det er helt sentralt i sametingssystemet at kontrollutvalget fungerer og kan bidra til å styrke Sametinget i sin helhet. 
Kontrollutvalget har forøvrig hatt møter med president og direktør hvor vi har underrettet dem om behovet for utvikling av kontrollfunksjonen med blant annet et eksternt sekretariat.

- Det bygger både kvalitet og legitimitet at man har en sikkerhet for god internkontroll som kan avdekke systemutfordringer og påpeke områder som kan forbedres sier Skum. – Sametinget har i plenum nettopp bedt om at riksrevisjonen skal foreta en helhetlig forvaltningsrevisjon av samepolitikken, og da ligger det en forventning om at Sametinget selv sikrer et minimum av funksjonsnivå for egen internrevisjon sier Skum.


- Skum har også støtte fra eksperthold for behovet for et velfungerende kontrollutvalg. Professor Selle har også trukket dette frem i en evaluering av Sametinget som ble kjent for noen måneder siden. – Det er et faktum at når parlamentarismen i systemet utvikles og at sametingsrådet selv forvalter tilskuddsordningene, så er det helt avgjørende at kontrollutvalget kan føre ettersyn med systemet som helhet. Det er kort sagt en garanti for gode rutiner og en sikkerhet for at systematiske problemstillinger ikke skal ramme brukere sier Skum.

- Klart jeg er skuffet over forslaget til bevilgning på 500.000 sier Skum som mener det er uutholdelig å sette Sametingets egne ansatte til å gjøre internrevisjon. – Den løsningen har jeg lite til overs for sier Skum som mener at det er å sette ansatte i et ubehagelig etisk dilemma. Et eksternt sekretariat med spesifikk revisjonsfaglig og juridisk kompetanse er en nødvendighet sier lederen for kontrollutvalget Randi A. Skum.


-------

Sámegillii / På samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S