!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon IBSS: Hvorfor avviser Narvik bystyre samiske navn?

Malmbåt i Narvik havn: Nederst til høyre ses Čoalbmi/Fagernes som ligger ved terskelen til Ušmá/Beisfjord. Midt i bildet kommunesenteret med Áhkkanjárga/Narvikhalvøya som strekker seg sørvestover og mot venstre i bildet. Mot nord, øverst i bildet og innerst i Hearjják/Herjangen skimtes Ráhkká/Bjerkvik. (Foto: www.runedahl.no)

 

Hinnøy og Omegn Sameforening spør i en klage til kulturminister Anniken Huitfeldt og Narvik bystyre om bystyret har hjemmel i lovverket til å avvise samiske stedsnavn.

Publisert: 09.08.2011

Iinna ja Biras Sámiid Searvi-NSR / Hinnøy og Omegn Sameforening (IBSS) klager på Narvik bystyres vedtak i sak om samiske stedsnavn og ber kulturminister Anniken Huitfeldt klargjøre omkring rutiner og hjemmel i forvaltningen av lov om stadnamn. IBSS ønsker å vite om ministeren skiller mellom å ta i bruk samiske stedsnavn og det å fastsette skrivemåten på de samiske stedsnavna. IBSS ønsker avklaring på hvorvidt bystyret har hjemmel i loven til å gjøre vedtak om at Narvik er ettspråklig og slik vedta at et samisk navn på Narvik ikke skal tas i bruk, samt om Narvik bystyre hadde hjemmel i lovverket til å avvise de samiske navnene Ušmá (Beisfjord), Čoalbmi (Fagernes), Rahkka (Bjerkvik) og Áhkkanjárga (Narvik).

IBSS har siden tidlig på 1980-tallet arbeidet med å få samiske stedsnavn synliggjort i offentligheten i egen region og har siden 1991 arbeidet for at kommunene skal ta i bruk samiske stedsnavn og slik likestille disse med norske stedsnavn på blant annet skilt, i tråd med Stadnamnloven av 1990/91. IBSS er ikke fornøyd med at kommuner med samisk befolkning og historie over 20 år etter at Stadnamnloven trådte i kraft, ikke tar høyde for å gjøre positive vedtak om synliggjøring av samiske stedsnavn i tråd med lovens intensjoner og formål.

IBSS viser til Narvik bystyres behandling og endelig vedtak i sak 056/11 der bystyret ikke gjør et helhetlig positivt vedtak for samiske stedsnavn. De samiske stedsnavna som ble behandlet i sak 056/11 i Narvik var innstilt som følgende fra administrasjonen: For tettsteder og bygder: Beisfjord = Ušmá, Fagernes = Čoalbmi, Bjerkvik = Rahkka, Vassdalen = Áravuopmi, Kvanndalen = Luotnegohpi. For vei- og adressenavn: Vassdalsveien = Áravuomebálggis, Sørsideveien = Dobealebálggis, Elvemo = Bávttevuolbálggi, Kvanndalveien = Gobebálggis. IBSS er glad for at Narvik bystyre har vedtatt skrivemåten for Áravuopmi og Luotnegohpi, samt vei- og adressenavna slik det var foreslått fra administrasjonen etter navnekonsulentens tilrådning, men stiller seg undrende til avvisningen av de øvrige navn. Hva gjelder navnet Narvik spesielt var innstillingen fra administrasjonen: For bynavnet Narvik kommer forskrift om skrivemåten av stadnamn § 6 til anvendelse. Navnet Narvik er ettspråklig og Narvik kommune vedtar felles offisiell skrivemåte Narvik både norsk og samisk språk.

IBSS tolker dit at systemet i Stadnamnloven er bygd opp slik at dersom det samiske stedsnavnet blir benyttet mellom folk på stedet, og skrivemåten er fastsatt etter loven, skal navnet benyttes av det offentlige, på kart, skilt, i register m.m., sammen med mulige norske navneformer. IBSS viser til at Várdobáiki samisk senter, som har sitt nedslagsfelt i regionen, har opprettet et stedsnavnsutvalg som har formell kompetanse i forhold til samisk språk og samiske stedsnavn i regionen. Stedsnavnsutvalget har foreslått navnet Áhkkanjárga sidestilt med det norske navnet Narvik. Også landsmøtet i NSR 3.-5. september 2010 og årsmøtet i IBSS 14. april 2011 foreslo navnet Áhkkanjárga sidestilt med Narvik, i tråd med Stadnamnloven § 3 som sier at Der stedsnavnene er i daglig bruk av folk på stedet skal de også brukes i offentlig sammenheng, på skilt, kart og registrer. De samiske stedsnavna er i daglig bruk av den samiskspråklige befolkningen i regionen, og IBSS mener at Narvik bystyre heller burde ha som visjon at flere får muligheten til å ta det samiske navnet Áhkkanjárga i daglig bruk, noe synliggjøring av navnet på skilt gir muligheter for.

IBSS mener Narvik bystyre heller ikke har fulgt lovverket i forhold til å innhente høringsuttalelser fra lokale instanser som f.eks. sameforeninger eller samiske institusjoner (som f.eks. Várdobáiki stednavnsutvalg) før saken ble fremlagt for bystyret. Narvik kommune har derimot sendt melding til disse om vedtak i etterkant.

 

--------------

Les hele IBSS sitt brev her

Les Narvik bystyres saksbehandling i navnesaken her

--------------

Sámegillii / På samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake


Kommentarer:
Stedsnavnet Narvik har allerede en samisk form av Undrende 10.08.2011 08:31
Jeg vil bare peke på at Jernbaneverket allerede har vedtatt at jernbanestasjonen skal hete både Narvik og Nárviika. Derfor har man jo en samisk navneform som burde tas hensyn til.
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S