!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Beklager at Tromsø kommune trekker søknaden om å bli en del av forvaltningsområdet.
Tromsø kommunes nye byråd offentliggjorde at de har til hensikt å trekke kommunens søknad om å bli en del av forvaltningsområdet for samisk språk.

Publisert: 26.10.2011

- Jeg beklager sterkt at det nye byrådet i Tromsø fremmet forlsaget til å trekke søknaden om å innlemmes i forvaltningsområdet for samisk språk, sier leder for Norske Samers Riksforbund (NSR) Aili Keskitalo. - Det er et sterkt signal som dessverre kan oppfattes som om at dette byrådet ikke har noen som helst ønske om å gjøre noe for den samiske befolkningen i Tromsø sier Keskitalo.

Det har vært en omfattende diskusjon i Tromsø kommune i forbindelse med denne saken, og det har kommet til uttrykk på en svært negativ måte ovenfor samene.

- Et vedtak som dette henger forøvrig ikke sammen med byens øvrige identitet som en moderne flerkulturell by,  mener Keskitalo og viser til at Tromsø har markert det samiske i forbindelse med prosessen med å søke om OL samt under større prestisjearrangementer som Mandela-konserten i 2005.

 Også universitetsbyen Tromsø er et poeng i denne sammenhengen. 

 - Tromsø kommune er vertskommune for urfolksuniversitetet i Tromsø, og et vedtak om å trekke denne søknaden om å tas opp i forvaltningsområdet for samisk språk fører ikke til at denne posisjonen for universitetet styrkes.

 - Vi registrerer at det satses mye blant annet på FRAM-senteret og i forbindelse med etableringen av Arktisk råds sekretariat i Tromsø,  sier Keskitalo videre. - Det samiske Tromsø blir bare en innholdsløs floskel om man ikke tør å ta noen radikale steg fremover mener Keskitalo.

- Tromsø har en samisk identitet, og dette burde kommunen ta innover seg, mener Keskitalo. - Jeg ser gjerne at det nye kommunestŧret viser stor toleranse og klokskap på møtet den 9.november, avslutter NSR leder Aili Keskitalo. 

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake


Kommentarer:
Ordføreren i Tromsø strekker ut en hand? av Rolf Johansen 21.12.2011 11:35
Tromsø-ordrføreren inviterer til dialog med de samiske miljøene, etter at kommunen trakk søknaden. Samiske lag og organisasjoner og Sametinget inviteres til dialog. Det vil vel bety at Sametingsrepresentantene fra valgkrets 4, Gaissi, blir invitert til dette viktige arbeidet. Jeg ser frem til å motta henvendelse, og vil så langt mulig delta på vegne av Sametinget og NSR.
Manglende kunnskap hos politkere i Tromsø av Ester Fjellheim 20.11.2011 16:15
Jeg velger å tro at det er mangel på kunnskap - og ikke bare Framskritsspartiets antisamiske holdning - som er årsak til at Høyre og Venstre snudde ryggen til innlemmelsen i Samisk forvaltningsområde. Det som er like trist- i tillegg til det som Aili Keskitalo nevner- er at den historiske fjordsamiske bosetningen i Tromsø kommune er underkommunisert - også fra samisk side- Hele Ulsfjorden, Kaldfjorden og flere øyriker utenfor Tromsø bykjerne hadde ved tidligere folketellinger fra 50 - 95 % samisktalende befolkning. (en kvalifikasjon som ligger til grunn for å samisk manntallsføring for valg til Sametinget) Dessverre har fornorskningen fratatt disse bosetningene så mye at mange fortrenger/fornekter sin samiske bakgrunn - Paradoksalt nok hadde vi mye av samme situasjon/motstand f.eks i Kåfjord - men innlemmelsen der ble en sukse-faktor. Dette burde politikere i Tromsø også ha tatt til etterretning, og istedet for å "konfirmere" tidligere fornorsknings-historie sørget for en ny "dåp".
Opp som en bjørn??? av Randi 26.10.2011 16:21
Byrådet vil med denne saken vise muskler og handlekraft. Det spørs om ikke musklene blir redusert til "fiskeboller" når de skal gjennomføre fjerning av eiendomsskatten som forøvrig var de blå sin andre store valgkampsak! Når man leser forslagstiller byråd Jonas Eilertsen fra Venstre sine uttalelser i Nordlys, framstår det nokså klart at han ikke vet hva saken om forvaltningsområdet handler om. Det behøver han heller ikke å vite - da dette tross alt en sak som er lett å gjennomføre og som man uansett vinner velgere på.
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S