!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Jordbruk i samiske områder
Jordbruket står overfor store utfordringer i de samiske områdene. NSR mener det er viktig at jordbruket opprettholdes og styrkes i bygdene. Det vil vi jobbe for på Sametinget.

Publisert: 10.09.2009

Jordbruket i samiske områder må styrkes og NSR vil derfor følge opp Sametingets jordbruksmelding i kommende periode. Vi vil blant annet regionalisere nasjonal landbrukspolitikk for å kunne prøve ut en modell som er bedre tilpasset de utfordringer og naturgitte forhold i de samiske områdene.

NSR vil styrke og utvikle jordbruk som samisk primærnæring, samt jordbruk i kombinasjon med andre næringer. Dette vil vi gjøre gjennom innspill til de sentrale landbruksforhandlingene og gjennom prioriteringer i Sametingets virkemiddelordning.

På Sametinget vil NSR arbeide for at:

 • rekruttering til jordbruket sikres for å få flere yngre jordbruksutøvere
 • jordbruket opprettholdes og styrkes i bygdene, alene og i kombinasjon med andre næringer
 • jordbrukets interesser ivaretas i rovdyrforvaltninga
 • større vekt på bruk og utnyttelse av lokale ressurser, herunder satsing på økt lokal videreforedling
 • andelen økologisk jordbruk økes.
 • det gis mer støtte til produktutvikling og markedsarbeid

Les mer om NSRs politikk i vårt valgprogram

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
 • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
 • Bokep Online Fardad
 • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
 • Grafikken
 • Jubileumsgrafikk
 • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S