!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Den samiske skolen
Illustrasjonsfoto. Fra den samiske klassen i Alta.
Essensen av NSRs skolepolitikk kan oppsummeres i to punkter: den samiske skolen skal ha god kvalitet, og alle samiske barn skal få tilbud om undervisning i og på samisk. Vi vil alle det beste for barna våre!

Publisert: 10.09.2009

NSR arbeider for en samisk skole med høy kvalitet. Samiske barn og unge skal ha tilgang til oppdaterte og tidsriktige læremidler innenfor hvert fag på hvert klassetrinn gjennom hele opplæringssystemet. Vi arbeider for at alle samiske barn og unge skal ha individuell rett til opplæringstilbud i og på samisk. For å sikre at alle får tilgang til opplæring vil NSR arbeide for at det satses på undervisning ved hjelp av IKT, i tilfeller der stedlig samisk lærere ikke kan skaffes.

Samiske elever har rett til å få undervisning i samiske emner og på samisk. Alle elever skal få undervisning om samiske forhold. Samiske elever med særskilte behov må sikres et tilpasset opplæringstilbud og spesialpedagogisk bistand basert på samiske verdier.

På Sametinget vil NSR bl.a. arbeide for:

 • samiske barns rett til undervisning i og på samisk oppfylles
 • samiske barn skal få individuell lovfestet rett til opplæring på samisk
 • samiske tradisjoner, språk og verdier formidles i opplæringen, gjerne med eldre samer som ressurspersoner  
 • nettbaserte læremidler tas i bruk
 • å utvikle modeller for undervisning av elever med samisk som andrespråk slik at disse elever blir funksjonelt tospråklig
 • grenseoverskridende samarbeid mellom samiske skoler
 • samisk innhold i SFO og i den kulturelle skolesekken
 • økt rekruttering til samisk lærerutdanning, blant annet gjennom stipendordninger og desentraliserte studietilbud
 • etter- og videreutdanningstilbud tilpasset behovene i samisk skole, slik som språkmetodikk, fjernundervisnings- og læremiddelpedagogikk
 • kunnskap om samiske forhold skal inngå i lærerutdanninger på alle høgskoler i landet

Les mer om dette i vårt valgprogram!

Opptatt av den videregående skolen? Klikk her!

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
 • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
 • Bokep Online Fardad
 • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
 • Grafikken
 • Jubileumsgrafikk
 • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S