!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Samiske barnehager
Illustrasjonsfoto. Fra den samiske barnehagen i Tromsø.
NSR har opp gjennom årene vært med på å starte opp samiske barnehager flere steder i landet. Noen av disse driver vi fremdeles. Andre er overtatt av kommunene. NSR vil være en pådriver for at alle samiske barn skal få et samisk barnehagetilbud!

Publisert: 10.09.2009

På Sametinget vil NSR arbeide for at:

 • individuell rett til samisk barnehageplass lovfestes
 • kommunale myndigheter etablerer flere samiske barnehager
 • det utdannes flere førskolelærere med kompetanse i samisk språk og kultur. For å rekruttere flere til denne utdanningen vil vi ha egne stipendordninger og desentraliserte studietilbud
 • samiskspråklige barnehager gis økte tilskudd
 • det utvikles flere pedagogiske hjelpemidler til bruk i samiske barnehager
 • kunnskap om samiske forhold skal inngå i førskolelærerutdanningene i hele landet

Vi mener at alle samiske barn skal ha noe samisk å forholde seg til – uansett hvor i landet de bor. Ved å synliggjøre det samiske i hverdagssituasjoner i blant annet barnehager, kan det samiske bli en naturlig del av hverdagen også for andre barn i Norge.

Våre eldre har en spesiell rolle som samiske kunnskapsbærere, språkbærere og formidlere av verdier. Kontakten mellom generasjonene er viktig. Derfor synes vi at det er en god ide å hente inn samiske eldre til å være tilstede i barnehagene, slik man for eksempel har gjort i Oslo.

Vil du vite mer om vår politikk? Les vårt valgprogram her!Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
 • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
 • Bokep Online Fardad
 • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
 • Grafikken
 • Jubileumsgrafikk
 • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S