!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Samisk språk
Mange samer kan ikke samisk. Derfor må tolking ofte benyttes når samer møtes. Vår drøm er at det en gang skal bli unødvendig.
Er du enig i at samisk språk er en av de viktigste bærebjelkene i det samiske samfunnet? Mener du at samisk bør brukes mer, både i det offentlige, på skoler og hjemme? Synes du at flere burde få mulighet til å lære seg språket? Det vil vi også!

Publisert: 10.09.2009

Samisk språk må være et av de viktigste satsningsområdene fremover. NSR arbeider for et språkløft som skal sikre alle samer tilgang til samiske tjenestetilbud og muligheter for å bruke eget språk. Det er behov for en ny målrettet språkpolitikk for å radikalt øke andelen samer som snakker og skriver samisk. Et særskilt fokus vil bli lagt på områder der samisk språk står svakt, herunder skoltesamisk, sørsamisk, lulesamisk og pitesamisk.

Det er viktig å gjøre samisk språk synlig. NSR ønsker at samisk brukes oftere i skriftlige sammenhenger. I vårt daglige arbeid prøver vi selv å være bevisste på dette, bl.a. ved at alt vi sender ut og alt vi legger ut på våre nettsider også er på samisk.

På Sametinget vil NSR arbeide for at:

Språkopplæring

 • alle elever skal få opplæring i den samiske språkformen de har tilknytning til
 • det etableres flere samiske språksentre og at de eksisterende sentrene utvikles. Sentrene skal gis mulighet til å sette i verk flere språktiltak
 • alle samer får mulighet til å lære å bruke samisk, både muntlig og skriftlig. Dette arbeidet skal ta form som et voksenopplæringsløft.
 • språkrøkt og utvikling av samiskspråklige fagtermer prioriteres.

Samisk i offentligheten

 • det tilrettelegges for å bruke samisk i kontakt med offentlige institusjoner
 • det etableres tilsynsorgan for samisk språk blant annet for å sikre at samelovens språkregler følges
 • framtidig organisering, finansiering og rollefordeling av samisk språkarbeid utredes og avklares, der etablering av et fristilt statlig organ vurderes
 • de samiske stedsnavn likestilles med norske på veiskilt og kart i samiske områder
 • alle offentlige bygg skiltes på samisk innenfor forvaltningsområdet for samisk språk
 • moderne kommunikasjonsformer legges til rette for bruk av samisk språk
 • normering av dialekttrekk og vokabular i samiske dialekter prioriteres
 • det legges til rette for økt forsking om språklig vitalisering og på læring av samisk som første- og andrespråk
 • samisk pressestøtte brukes aktivt til å stimulere til økt bruk av samisk språk, spesielt sør- og lulesamisk

Du finner mer informasjon i vårt valgprogram!

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
 • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
 • Bokep Online Fardad
 • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
 • Grafikken
 • Jubileumsgrafikk
 • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S