!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Samisk helse- og sosialpolitikk
Har du en áhkku som trenger å snakke samisk hos legen? NSR mener det er viktig med helsearbeidere som har kjennskap til samisk språk og kultur. Som et minimum skal samisk tolk være tilgjengelig.

Publisert: 10.09.2009

NSR mener det er viktig at helsepersonell har tilstrekkelig samisk kultur- og språkkompetanse. Derfor er rekruttering av samiske helsearbeidere og fagfolk viktig for å nå målet om en helhetlig og likeverdig helse- og sosialtjeneste for det samiske folk.

På Sametinget vil NSR arbeide for at:

 • alle samiske brukere får helse- og sosialtjenester på samisk som er tilpasset deres behov og kulturelle bakgrunn
 • samiske eldre skal ha rett til omsorg på egne premisser, hvor samisk språk, samiske verdier og tradisjonell samisk mat er viktige deler av omsorgstilbudet
 • tilbudet om psykisk helsevern for samer styrkes
 • ettervernet for pårørende etter selvmord styrkes
 • arbeid innen samisk fagterminologi for helsevesenet prioriteres
 • tilbudet innen telemedisin i de samiske områdene utvides
 • det sikres tilstrekkelig tolketjeneste og samiskspråklig informasjon til samiske pasienter på sykehusene
 • samisk sjelesørgertjeneste etableres på sykehus
 • samiske barns rettigheter sikres i møte med barnevernstjenesten
 • samisk språk og kulturkompetanse skal inn i fosterhjem og barnevernsinstitusjoner
 • det opprettes samisk barneombud
 • det etableres krisetelefon for samiske barn og unge
 • det bygges ut rehabiliteringstilbud for unge samer.
 • det ytes større ressurser i forebyggende arbeid mot bruk av rusmidler.
 • kriminalomsorgen utformes med samiske dimensjoner.
 • det utdannes mer samisktalende helsepersonell
 • grunn- og videreutdanninger for tolker etableres
 • etablering av samisk helseforetak utredes.

Det står mer om helse og omsorg i vårt valgprogram. Les det her!Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
 • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
 • Bokep Online Fardad
 • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
 • Grafikken
 • Jubileumsgrafikk
 • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S