!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Samene som urfolk
Ole Henrik Magga var den første lederen av FNs Permanente Forum for urfolk.
Samene er et urfolk. NSR mener det er viktig å vise solidaritet med andre urfolk i verden. Derfor har vi engasjert oss i internasjonalt urfolksarbeid, både gjennom Samerådet og gjennom vårt arbeid på Sametinget.

Publisert: 10.09.2009

NSR vil at Sametinget skal styrke sitt internasjonale urfolksarbeid, og ha direkte samarbeid med andre urfolk og deres representanter. Gjennom Sametinget og Samisk parlamentarisk råd skal vi utvikle et solidarisk samarbeid med andre urfolk i verden.

Det samiske internasjonale arbeidet kan ses i et solidaritetsperspektiv i forhold til andre urfolk. Men samene kan også, gjennom internasjonale prosesser, forbedre vår egen situasjon gjennom de forpliktelser Norge har i forhold til internasjonale lover og konvensjoner.

NSR er også opptatt av at båndene mellom samer i alle fire land skal styrkes, og dette kan blant annet skje gjennom konkret samarbeid og direkte kontakt mellom mennesker.

På Sametinget vil NSR blant annet arbeide for at:

 • FNs deklarasjon om urfolks rettigheter og andre internasjonale instrumenter implementeres i norsk lov
 • Nordisk Samekonvensjon ratifiseres
 • Samisk Parlamentarisk Råd videreutvikles
 • det arbeides for et felles allsamisk parlament
 • samarbeidet mellom samer i alle fire land utvikler seg videre og styrkes
 • Samerådet styrkes gjennom blant annet økte bevilgninger
 • samer i alle fire land skal ha kunnskap om internasjonale lover og konvensjoner
 • samene, som én nasjon, er tilfredsstillende representert i internasjonale prosesser som angår urfolks situasjon
 • samer på russisk side av Sápmi får etablert en samepolitisk enhet som er likestilt med Sametingene
 • kontakten og samarbeidet mellom urfolk i Barentsregionen styrkes
 • urfolk sikres fast representasjon i Barentsrådet
 • samenes rolle i det arktiske samarbeidet styrkes

Les mer om NSR i Samerådet

Du kan lese mer om NSRs internasjonale politikk i vårt valgprogram.

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
 • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
 • Bokep Online Fardad
 • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
 • Grafikken
 • Jubileumsgrafikk
 • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S