!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Natur og miljø
Miljø- og klimasaker er viktige for NSR, fordi de vil påvirke Sápmi i så stor grad. Vern, miljøtiltak og alternative energikilder må ta hensyn til samiske interesser.

Publisert: 10.09.2009

Tradisjonell høsting og tradisjonell matkultur står sterkt i de samiske områdene. Beskyttelsen av de levende ressursene og vekst- og leveområdene for disse er utgangspunket for NSRs miljøpolitikk. Vår utfordring er å bevisstgjøre hverandre om at vår bruk av naturen også kan utgjøre en trussel mot naturgrunnlaget for vår kultur.

Ingen utvikling i samiske områder skal gå på bekostning av eller med risiko for varig skade eller forringelse av de levende naturressurser som det samiske folk er avhengige av for å utøve sin kultur og tradisjon.

Samtidig må det tas hensyn til samiske interesser i alle typer lov- og planarbeid. Urfolk skal ikke fortrenges fra sine områder på grunn av utbygginger som har miljøødeleggende virkninger, for eksempel olje-, gass- og mineralutvinninger og vannkraftutbygginger.

På Sametinget vil NSR arbeide for at:

 • Sametinget skal være et miljøfyrtårn som har eget CO2-regnskap
 • det i alle Sametingets vedtak og beslutninger tas hensyn til miljø- og klimaspørsmål
 • det blir mer forsking på miljø- og klimaspørsmål i samiske områder
 • vi samer skal gi aktivt samtykke i forhold til virksomhet som krever store arealinngrep i samiske områder
 • det skal være høyeste sikkerhet rundt olje- og gassvirksomhet og god beredskap i havområdene
 • det er tilstrekkelig overvåkning av økosystemene
 • det stilles krav om miljømessige og sosiale konsekvensutredninger i forhold til næringsaktiviteter
 • det utvikles overordnede planer for vindmølleparker i samiske områder
 • Finnmarkseiendommens strategier har miljøhensyn som et bærende fundament
 • god og riktig informasjon spres til lokalbefolkningen om forekomster av miljøgifter
 • det drives holdningsskapende arbeid i forhold til forbruk av energi.
 • økologiske prinsipper, lokale tradisjoner og sedvaner legges til grunn ved bruk av naturen
 • verneprosessene skal bidra til å styrke samiske bruksformer og samiske rettigheter.

I NSRs valgprogram er det skrevet mer utfyllende om vår politikk i forhold til natur og miljø. Valgprogrammet finner du her.Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
 • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
 • Bokep Online Fardad
 • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
 • Grafikken
 • Jubileumsgrafikk
 • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S