!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

NSRs resultater
Opprettelsen av Sametinget i 1989 er vår kanskje viktigste seier.

40 år i samepolitikken. 20 år på Sametinget. Dette har vi oppnådd!Publisert: 08.09.2009

 

Sámi ovdanahttinfoanda samiske barnehager Samelovens språkregler sámi giellaguovddážat rett til samisk opplæring rett til opplæring i samisk samiske festivaler Finnmarksloven Sametinget Norges ratifikasjon av ILO-169 samiske videregående skoler samisk lærerutdanning Finnmárkkuláhka lokalisering av NRK Sámi Radio til Karasjok utvidelse av sameradioens sendetid og geografiskedekningsområde samiske stipender sámi árbedieđu dokumenteren samisk utviklingsfond sámi festiválat Sameloven Riddoguolástuslávdegoddi Grunnlovens §110a Samisk høgskole samisk barne-tv samisk barnehagetilskudd samiskspråklige aviser samisk teater samisk korrekturprogram vuoigatvuođat sámegieloahpahussii samisk voksenopplæring forslag til Nordisk Samekonvensjon tippemidler til samisk idrett Sametinget idrettsstipend til ungdom Divvun-prográmma Samisk kunstneravtale næringsavtale for duodji sámi mánáigárddit Finnmarkskommisjonen samiske språksentre Riddu Riđđu sámi mánáid-TV konsultasjonsavtalen mellom Sametinget og Regjeringen Samisk musikkfestival Álttá Siida retningslinjer for verneplansarbeid i samiske områder samisk kulturminnevern samisk representasjon i helseforetakenes styrer samisk forskningsprogram samarbeidsavtaler mellom Sametinget og fylkeskommunene Samisk parlamentarisk råd Kystfiskeutvalget Márkomeannu Sametingets likestillingspris jevn kjønnsrepresentasjon på Sametinget åpning av Samefolkets fond Vuođđolága §110a dokumentasjon av tradisjonell kunnskap Sámediggi styrking av samisk litteratur samiske læreplaner i samiske fag samiske emner i nasjonale læreplaner sámi oahppoplánat FNs urfolkserkæring dáiddašiehtadus innsigelsesrett til Sametinget i Ny Plan- og bygningslov spesialpedagogisk kompetanseheving sámi oahpaheaddjeoahppu Sametingets ungdomspolitiske utvalg Samisk statistisk årbok forvaltning av kongekrabben lærlingsordning i duodji  sámi dutkanprográmma samisk representasjon i regionale rovviltnemnder Sámi joatkkaskuvllat etiske retningslinjer for Sametingspolitikere Sámilága giellanjuolggadusat

Velkommen til valgsidene

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S