!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Sulten på å kjempe for samene
Aili Keskitalo er leder og presidentkandidat for NSR. Hun stiller til valg i Ávjovárri valgkrets.
NSR har alltid vært leverandøren av de nye og mest ambisøse målsettingene. En politisk skattekiste for nye visjoner, med fornybart gods og gull. Men de siste årene er det andre som har styrt Sametinget. Ingen må være i tvil. Aili Keskitalo skal ta tronen tilbake.

Publisert: 01.09.2009

Tilbake til makta, sier hun, med alvor i uttrykket. Presidentkandidat, og leder i NSR. En maktsulten heltidspolitiker og trebarnsmor som legger vekt på ordene.

– Det er vi som er sultne og det er vi som har presset grensene for hva som er politisk mulig. Mye av det NSR har båret frem har blitt sett på som urealistisk og ekstremt. I dag er det ”mainstream” samepolitikk. Og de andre? De kommer etter, sier hun.

– Nå går også Arbeiderpartiet rundt og snakker om selvbestemmelse, som lenge var et ikke-ord i den sammenhengen. De forvalter det vi har oppnådd, og har kjøpt mye av vårt politiske budskap. Det i seg selv er en politisk seier som ikke kan underslås. Arbeiderpartiet er ikke opptatt av å presse grenser. De blir fort fornøyde med synspunkter tilpasset interesser innad i det store norske Arbeiderparti. NSR skjemmes ikke over å representere det samiske. Vi er ikke redd for å være uenig med majoriteten. Uten oss stopper kampen for samiske saker der den er nå, sier Keskitalo. 

Samiske mål

Nettopp det har NSR bevist gjennom mer enn 40 års kamp for samiske saker. Men oppgaven er langt fra fullført. 

– Interessen for å delta i valget illustrerer nettopp det, påpeker den tidligere sametingspresidenten. NSR har bygget opp Sametinget til en maktinstitusjon i det norske samfunnet og gjennom vår ledelse har Sametinget oppnådd en posisjon med flere myndighetsområder i den samiske hverdagen. Vi må ikke glemme at det er den viktigste delen av jobben. Sametinget er ikke et fylkesting i miniatyr.

Seks år som leder, og to år i presidentstolen, har gjort Keskitalo til en visjonær politiker med vilje til endring.

– Vi skal bidra i utviklingen av samfunnet, sier hun, med klar henvisning til den norske regjerings nordområdestrategi. – Urfolk må få drive kompetanseutvikling og forskning på eget område. Blant annet må vi se på hvordan klimaendringene påvirker oss. Så trenger vi et samisk innovasjonsfond til produktutvikling. Samisk design er en gullgruve, med enormt potensial. Noe genuint og eget – med bred appell.

Barn og kultur

NSR skal heller ikke glemme kulturformidling. Og dette er viktig: Samiske festivaler skaper en aksept og forståelse, som vi politikere aldri vil oppnå gjennom taler og leserinnlegg. Sametinget og NSR har i flere år gitt grunnfinansiering til festivaler, som er fødestuer for samiske artister og kulturuttrykk. De når tusenvis av samer hver sommer. Men de når også et bredere publikum. Å spre kultur bygger bro mellom folk. Dette underbygger at vi trenger et sameting og vi trenger NSR.

Keskitalo trekker frem en annen, og stor, seier. En viktig sak også i den kommende perioden. - Vi har gitt tilskudd til samiske barnehager, og tilskudd til barnehager med samiske barn. Hun bruker en større nordnorsk by som eksempel. - Harstad mangler samisk barnehage. Men tilskudd fører likevel til at barna får språkarbeidere på besøk med jevne mellomrom. NSR har gjennom Sametinget bidratt til at barn i Harstad styrker sin identitet og tilhørighet. Jeg har selv snakket med en mor fra Harstad som har takket oss for at barna har et samisk tilbud. Bevisstheten blant barn og unge har skapt en ungdomskultur – som i likhet med festivalene – skaper bånd mellom folk. Også norske barn, tenåringer, og voksne, nynner ”Oro jaska beana”. Samiske trendsettere, sier hun.

– Slik var det ikke før NSR kom til makten. Vi har ledet Sametinget gjennom en blomstringsperiode for samisk kultur. Det er jeg stolt av. Ungdom har blitt stolte av å være samer. Suksessen til The BlackSheeps har ikke kommet av seg selv.

Nye 40 år

Tilbake til det med makt. Fire nye år. Den samiske arven er under angrep. Kanskje sterkere nå enn før. Fremskrittspartiet vil nedlegge Sametinget. Partiet har vedtatt i en resolusjon at Norge må tre ut av ILO-konvensjon nr. 169.  Ratifisert av Norge 20. Juni 1990. For nesten tjue år siden anerkjente konvensjonen urfolks streben etter å utøve kontroll over egne institusjoner, livsform og økonomisk utvikling. Retten til å bevare og utvikle egen identitet og språk. Dette er sentrale menneskerettigheter. Enkelte politiske vinder blåser tilbake til 60- og 70-tallet. Til slutten av fornorskningstida. Keskitalo ser heller fremover i tid.

– Jeg pleier å si til folk at det er en dyr arv å ivareta, men vi skal bringe den videre. Og jeg er brennsikker på at NSR eksisterer også om førti år. Det er vi som er ”stayere” i samepolitikken. Hun mener utfordringene er for store til å la seg fullføre i løpet av de neste fire årene. I tillegg er den politiske trusselen i motsatt retning stor.

– Jeg registrerer at selv det samiske grunnlaget er under angrep. EDL (etnisk og demokratisk likeverd), en organisasjon som vil oppheve Finnmarksloven, kommer med kontinuerlige angrep på urfolkstatusen. Vår oppnåelse av innflytelse og makt har mobilisert en del motkrefter som kanskje ikke tok oss på alvor for ti eller tjue år siden: FRP, og nevnte EDL. Det finnes de som påstår at vi ikke er et eget folk. At vi ikke finnes. At samer er en myte, og en konstruksjon. Slike ekstreme påstander er skremmende angrep på selve grunnlaget for vår eksistens. Dersom noen når gjennom med slik argumentasjon, kan vi miste alt vi har oppnådd. NSR skal forhindre at det skjer.     

Sterk vilje  

Aili Keskitalo er samisk mor, politiker, og dermed også opptatt av språk. Hun kjenner et personlig ansvar for samiske språk. Men Språket har også en annen og minst like viktig side. Kommunikasjon og formidling av budskap til andre. Til dem som ikke alltid lytter og litt for ofte vender det døve øret til. 

– Jeg vil gjerne vise norske myndigheter hva som er viktig for oss. Som Sametingspresident vil jeg også høre på andre og forsøke å finne løsninger som er gode for de fleste, men jeg kommer aldri til å underslå at NSR og Sametinget er opprettet først og fremst for å tjene samiske interesser.


Hvem er Aili Keskitalo?

Født: 29.10.1968

Bosted: Kautokeino

Sivilstand: Gift, mor til tre barn.

Sameforening: Leder i Kautokeino sameforening.

Innvalgt på Sametinget: Tidligere sametingspresident. Vært fast representant fra 2005.

Annet politisk engasjement: Vararepresentant til kommunestyret for Samefolkets parti. Fast representant i perioden 2003-2005.

Yrke: NSR-leder og presidentkandidat på heltid. Permisjon fra jobben som prosjektkonsulent ved Samisk Høgskole.

Bakgrunn: Flyvertinne i SAS, Næringskonsulent i Kautokeino kommune, 1. konsulent ved Samisk høgskole Kautokeino. Master of Public Administration CBS. Studier i offentlig politikk og administrasjon, samisk og økonomi.

Andre interesser: Er glad i å lese, spesielt krimbøker. Medlem i Amnesty International.


Les mer om NSRs politikk i vårt valgprogram

Følg Aili Keskitalo på Twitter

Les Aili Keskitalos blogg

Se Aili på YouTube

Flere bilder av Aili Keskitalo

Kommenter denne artikkelen   


Kommentarer:
Godt skrevet av BEA 02.09.2009 20:12
Dette intervjuet var utrolig godt skrevet! Fikk avisa i posten i går, og er imponert:-) Heia NSR!
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S