!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

12 punkter for Gáisi valgkrets
NSRs toppkandidater i Gáisi: Geir Tommy Pedersen, Randi A. Skum og Rolf Johansen.
Norske Samers Riksforbund (NSR) presenterer 12 konkrete punkter man vil arbeide for på Sametinget de neste fire årene for Gáisi valgkrets.

Publisert: 21.08.2009

 1. NSR vil styrke Samisk Hus på Senja med økte bevilgninger.
 2. NSR vil etablere en samarbeidsavtale mellom Sametinget og Tromsø kommune om samiske saker, slik vi gjorde for fylkeskommunene.
 3. NSR vil bidra til å etablere et samisk hus i Tromsø for samiske aktiviteter og som møteplass for alle samer.
 4. NSR vil jobbe for at samiskundervisningen i grunnskolen tilrettelegges slik at barna ikke taper undervisning i andre fag.
 5. NSR vil jobbe for at samiske foreldre gis tilbud i samisk språkopplæring og at samiske barn får leksehjelp.
 6. De samiske språksentrene i Gáisi valgkrets må styrkes betraktelig.
 7. NSR vil bidra til å styrke Senter for Nordlige folk og Riddu Riđđu Festivála i Kåfjord.
 8. Kystfiskeutvalgets forslag innføres også i Troms, slik at kystbefolkningen ut fra nærhetsprinsippet sikres rett til fiske og marine ressurser.
 9. Hålogalandseiendommen etableres snarest og det skal sikres tilstrekkelig samisk deltagelse i de styrende organer.
 10. Det skal etableres utdanningstilbud ved Universitetet i Tromsø for de som har samisk som andrespråk.
 11. Det må utarbeides fleksible ordninger for den del av befolkningen i Troms som har tradisjonelle bruksområder på Finnmarkseiendommen.
 12. Beitenæringene skal sikres arealer og det må utarbeides bedre ordninger for bestandsregistrering og uttak av skadegjørende rovvilt.

NSR lista i Gáisi valgkrets toppes av Geir Tommy Pedersen (Kåfjord/Tromsø), Randi A. Skum (Senja) og Rolf Johansen (Lyngen).

Les mer om valgkretsen her.

På samisk/sámegillii.

Kommenter denne artikkelen   


Kommentarer:
Konkret av Tromsø by 26.08.2009 01:48
Veldig bra at dere er korte og konkrete! Det er bare spesielt interesserte som gidder å pløye igjennom de tykke lefsene med valgløfter.
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
 • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
 • Bokep Online Fardad
 • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
 • Grafikken
 • Jubileumsgrafikk
 • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S

Gaisi valgkrets