!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Miljøvern og helse
Sametingsrepresentant Gunn-Britt Retter
Klimaendringer og helsespørsmål hører sammen, påpekte sametingsrepresentant Gunn-Britt Retter fra Nesseby under behandling av Sametingets politiske program.

Publisert: 12.12.2006

Forurensing går ut over vår helse
I utvikling av helsepolitikk må vi ta hensyn til de utfordinger forurensing bringer. Enda kreves det inntak på mer enn ti kilo av for eksempel hvalkjøtt før man kan sies å ha blitt forgiftet. Vi er utsatt for forurensing både gjennom luft og vann, og forurensingen i våre nærområder er økende og vedvarende. Det er naturen, vårt spiskammer som forurenses.

Det er behov for å øke forsknin og informasjon om matvarer slik at vi kan vite hva de inneholder - og på selvstendig grunnlag velge hva vi ønsker å konsumere og hvordan unngå forurenset mat. Tradisjonell matlaging er en viktig bærebjelke i vår kultur, og vår matkultur påvirker vår helse.

Klimaendringer og laumakk
Også i år har jeg hentet multebær med bil! Flere mil langs E75 fordi det ikke lenger finnes multebær i våre områder. De seks siste årene har skogen vært angrepet av lauvmakk og står svart.

Klimaendringene betyr ikke bare det at det blir mildere enkelte steder og kaldere andre steder. Klimaendringene påvirker vår kultur. Når nye vekster tar over beitemarkene, hva skal reinen da spise. Når beitelandet låses av mildvær med påfølgende ising. Hvilken type fisk vil finnes i våre fjorder, hvis torsken trekker seg tilbake på grunn av temperaturendringer i vannet?

Samisk statistikk må styrkes og utvikles
Vi, et folkevalgt organ, trenger statistikk som grunnlag for våre beslutninger. Alt hører sammen, og vi trenger økt kunnskap. Vi må ha grunnleggende kunnskaper om vårt folk - og naturen. Samisk statistikk må videreutvikles og prioriteres.


Gunn Britt Retter e-post gunnbritt@gmail.com mobil 91359222

Samisk versjon

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S