!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Bedre vern for overgrepsutsatte samiske barn og unge
Sametingsrepresentant Rita-Alise Porsanger. Foto: Norske Samers Riksforbund (NSR).
Sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund, Rita-Alise Porsanger, har påpekt manglende samisk perspektiv i tilbud for barn og unge som er blitt utsatt for seksuelle overgrep. Departementet har innrømmet feil.

Publisert: 09.12.2006

Departementet innrømmer feil
Justisdepartementet innrømmer at samiske fagmiljø og Sametinget burde vært med i høringsrunden i arbeidet med å etablere "Barnas Hus" og utprøving av nye metoder for avhør av overgrepsutsatte barn.

Justisdepartementet innrømmer at feil og at samiske fagmiljø og Sametinget burde vært involvert i høringsrunden når myndighetene oppretter pilotprosjektet "Barnas Hus" for avhør av barn som er overgrepsutsatt, uttaler statssekretær i Justisdepartementet, Anne Rygh Pedersen. Norske Samers Riksforbunds sametingsgruppe tok opp saken med myndighetene fordi det samiske persektivet er fraværende. Statssekretæren beklager feilen.

- Vi setter pris på at Sametinget har tatt opp dette, og vi tar i mot gode råd for hvordan samiske barn og unge best mulig kan tas i mot i en slik situasjon, uttaler Rygh Pedersen.

Departemeantet ønsket å gjennomføre en rask høringsrunde før pilotprosjektet ble satt i gang, men på grunn av tidsnød ble Sametinget uteglemt, uttaler Rygh Pedersen

Ikke forberedt
Barnas Hus et en nyetablering som i første omgang starter opp på tre steder i Norge og skal samle fagkompetanse og politi for å gi en tryggest mulig avhørssituasjon i overgrepssaker. Sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund Rita-Alise Porsanger påpekte tidligere denne uken manglende beredskap i forhold til samiske barn og unge i prosjektet. Porsanger mener det er uakseptabelt at myndighetene ikke tar hensyn til det samiske perpektivet i etableringen av et slik tilbud.

Ingen gode argument
Statssekretær Anne Rygh Pedersen innrømmer at det ikke finnes gode argument for å utelate Sametinget og samiske fagmiljø i denne sammenhengen. Vi må utarbeide bedre rutiner i slike saker. Høringsfristen er i førstse omgang forlenget.

- Vi har anmodet mo høringsuttalelser innen utgangen av januar, om mulig. Vårt mål er at tilbudet blir så godt som mulig for alle barn i Norge som er utsatte for seksuelle overgrep eller annen vold. "Barnas Hus" skal ha kompetanse til å ta imot barn med alle kulturelle bakgrunner, uttaler Rygh Pedersen.

(Kilde: Sámeradioens nettnyhet - oversatt til norsk av NSR)

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S