!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Første internasjonale melding
Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR)
Sametinget legger fram meldingen ”Utvikling for urfolks framtid” for Sametingets plenum i november 2006. - vi må gis retten, anledningen og ressursene til å delta i det internasjonale arbeidet, sier sametingspresident Aili Keskitalo (NSR).

Publisert: 30.10.2006

Internasjonalt fokus på nordområdene og urfolks rettigheter 
 
Nordområdeutvikling, menneskerettigheter og konsekvenser av klimaendringene bør være fokusområder i Sametingets framtidige internasjonale arbeid. Det mener Sametingsrådet, som presenterer meldingen ”Utvikling for urfolks framtid” for Sametingets plenum i november 2006.  

- Vi vil styrke det grenseoverskridende samarbeidet og betydelig øke oppmerksomheten om de internasjonale spørsmålene i tiden som kommer. Urfolkene er under sterkt press, industrielt, kulturelt og klimatisk. Den internasjonale utviklingen preger sterkt urfolkene og må i større grad også preges av urfolkenes stemme, mener sametingspresident Aili Keskitalo.

Sametingsrådet foreslår derfor en rekke tiltak som skal styrke menneskerettighetene og slik bidra til at urfolkene reelt sett kan bestemme over sin egen utvikling og selv ivareta sine interesser internasjonalt. Målet er å sikre likeverd og like utviklingsmuligheter for alle folkegrupper.

Sametingsrådet ønsker derfor å etablere mekanismer for at samene og andre urfolk sikres deler av overskuddet fra utvinning av mineral- og petroleumsvirksomhet og andre ressurser i urfolkenes områder, og at det etableres etiske og menneskerettslige standarder for næringslivsaktører som opererer i urfolksområdene.

- Det innebærer at statene anerkjenner urfolkenes rett til selvbestemmelse og at urfolkenes gis en selvstendig stemme i de organer hvor urfolkspolitikken utformes. Urfolkene står overfor enormt press fra industri, storsamfunn og klimautviklingen. Dersom urfolkssamfunnene skal kunne bidra konstruktivt og sikre sin egen framtidige eksistens, må vi gis retten, anledningen og ressursene til å delta i internasjonale arbeidet, sier Keskitalo.

(Kilde: Pressemelding fra Sametinget)

Kontakt:
Aili Keskitalo, sametingspresident, Tlf. 78 47 40 00  971 29 305 aili.keskitalo@samediggi.no

Samisk versjon

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S