!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Krever omfordeling av fiskekvoter
Randi A. Skum (NSR), medlem av sametingsrådet
Sametinget mener at arbeidet med omstruktureringen av fiskeflåten må stilles i bero inntil samiske rettigheter til marine ressurser er identifisert og anerkjent. Rådsmedlem Randi A. Skum mener det vil være urimelig dersom norske myndigheter ensidig endrer rettighetssituasjonen i kystens viktigste næring.

Publisert: 12.10.2006

- En overordnet målsetning for fiskeriene i samiske områder er å sørge for at kystflåten under 15 meter opprettholdes og styrkes pga. dens betydning for bosetting og sysselsetting i fjord og kystsamfunnene. En omfattende omstrukturering av fiskeflåten kan ikke skje uten at man gjennom konsultasjoner med Sametinget oppnår enighet om ivaretakelse av samiske interesser til forvaltning og fordeling av fiskeressursene, understreker rådsmedlem Randi A. Skum.

I sin høringsuttalelse til NOU 2006:16 Strukturvirkemidler i fiskeflåten uttaler Sametinget at endringer i fiskeflåten må underlegges konsultasjoner mellom norske myndigheter og Sametinget, slik tidligere avtalt. Sametingets grunnleggende syn er at fiskeforvaltningen må bygge på nærhets- og avhengighetsprinsippet, dette innebærer et regionalt forvaltningsnivå hvor Sametinget må ha en reel deltakelse og medbestemmelse.

- Vi er imot at det innføres strukturkvoter for fiskeflåten under 15 meter. Denne flåtegruppen må tvert imot styrkes, og derfor skjermes mot reduksjoner og begrensninger i ressursgrunnlaget. Det innebærer at deler av fiskekvotene for den havgående fiskeflåten må overføres til kystflåten, mener Skum. 
 
(Kilde: Pressemelding fra Sametinget)

Kontakt:
 
Randi A. Skum (NSR), medlem av Sametingsrådet 97090338 e-post randi.a.skum@samediggi.no

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S