!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Tomtesalg i Troms og Nordland
Sametingsrepresentant Roger Pedersen (NSR) fra Nordre-Nordland
Det er behov for å klargjøre tomtefestelovens innløsningsregler i Nordland og Troms, uttaler sametingsrepresentant Roger Pedersen (NSR) fra Nordre-Nordland og har fremmet saken for Sametingets plenum.

Publisert: 27.09.2006

Det vises til lov av 30. juni 2006 nr. 52, hvor det ble innført nye regler i tomtefesteloven om rett til innløsning av festet grunn. Etter lovens § 34 skal de nye innløsningsreglene ikke gjelde for grunn som hører til bygdeallmenning, statsallmenning eller Finmarkseiendommens grunn i Finnmark. - Det er ikke gjort noe tilsvarende unntak for statens grunn i Nordland og Troms, forteller Roger Pedersen.

Unntak gjelder Finnmarkseiendommen

Det alt vesentlige av statens grunn i fjellområdene i Sør Norge (dvs fra fylkesgrensen mellom Nordland og Nord-Trøndelag og sørover) er statsallmenninger. Innløsningsretten etter tomtefesteloven vil følgelig ikke gjelde for store deler av fjellområdene i Sør Norge. Når det i loven nå er presisert at det heller ikke skal være innløsningsrett på Finnmarkseiendommens grunn – innebærer det i realiteten at så godt som hele Finnmark er unntatt. Finnmarkseiendommen dekker nær 98 % av landarealet i Finnmark.

All statsgrunn bør unntas

Problemstillingen er som følgende; – det er ikke spørsmål om hvorvidt hele eller deler av statens grunn i Nordland og Troms er statsallmenning, men om ikke all statsgrunn (uavhengig om det er statsallmenning eller innkjøpt statsgrunn) i Nordland og Troms burde unntas fra innløsningsretten. Slik loven nå er formulert, risikerer man å fremtvinge avgjørelser om hvorvidt det er tale om innkjøpt statsgrunn eller statsallmenning gjennom konkrete innløsningskrav.

Unntak bør gjelde Nordland og Troms

Det rettspolitiske poenget i denne sammenheng er at de samme hensynene som begrunner et unntak for Finmarkseiendommens grunn gjør seg gjeldende på samme måte i forhold til statens grunn i Nordland og Troms. Det er her tale om hensynet til bruksforholdene og ønsket om å unngå en uheldig oppstykking. Disse gjør seg gjeldende med like stor styrke uavhengig av om man anser områdene i Nordland og Troms for å være ”statsallmenninger” eller ikke.

Sametinget må på banen

Sametinget må derfor jobbe for at det derfor innføres et lignende (om nødvendig midlertidig) unntak for innløsning av festet grunn på all statsgrunn i Nordland og Troms.

Under enhver omstendighet bør reguleringen av innløsningsretten utstå til man har fått avklart rettighetsforholdene i og forvaltningen av disse områdene. En foreløpig avklaring vil foreligge i og med Samerettsutvalgets innstilling, som forventes å være ferdig i juni 2007.

Kontakt:

Roger Pedersen 97062344

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S