!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Samisk perspektiv viktig i barnevernet
Rita-Alise Porsanger, sametingsrepresentant, Norske Samers Riksforbund
NSRs sametingsgruppe har skrevet åpent brev til Justis- og politideparte-mentet og anmodet om at det samiske perspektivet ivaretas i prosjektet ”Barnas hus”. Siste tiders mediaoppslag fra Kautokeino burde vært en påminnelse om dette, mener Rita-Alise Porsanger i NSRs sametingsgruppe.

Publisert: 20.09.2006

Norske Samers Riksforbunds sametingsgruppe  viser til høringsbrev – Rapport om etablering av et pilotprosjekt med ny avhørsmodell for barn som har vært utsatt for overgrep m.m. ” Barnas hus”.

Viktig prosjekt

NSRs sametingsgruppe anser det igangsatte pilotprosjektet som svært viktig og nødvendig med tanke på å avdekke- og behandle barn og unge med svært dramatiske traumer som følge av seksuelle overgrep, vold eller at de har vært vitner til vold og mishandling i nære relasjoner.

Etterlyser samisk perspektiv

- Ved gjennomgang av rapporten ” Barnas hus” kan vi ikke se at det fremkommer noe punkt hvor det samiske perspektivet er drøftet eller tatt med, forteller Rita-Alise Porsanger. - Mediebildet bl.a. fra Kautokeino det siste året burde vært en sterk påminnelse om at det samiske perspektivet burde vektlegges og gis en sentral plass i prosjektet, mener hun.

Selv om man skal vokte seg vel med å argumentere på en slik måte at grupper kan settes opp mot hverandre, velger vi likevel å vise til at både Mira Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner, samt Helse- og Sosialgruppe for innvandrere er med på adresselisten over de som har fått mulighet til å uttale seg i denne saken. NSRs sametingsgruppe anser det som viktig at innvandrerproblematikken belyses også i denne saken, men etterlyser belysningen av problemstillingene i forhold til samene.

Brudd på konvensjoner

Slik denne saken er håndtert anser NSRs sametingsgruppe det som helt klart og uakseptabelt brudd blant annet på grunnlovens §110a, ILO-konvensjon nr 169, FNs menneskerettighetskonvensjon og FNs barnekonvensjon. NSRs sametingsgruppe mener manglende samiske innspill kan føre til at slike forhold knyttet til samiske barn- og ungdom ikke blir belyst og dermed håndtert godt nok. Dette kunne vært gjort dersom samiske fagmiljø, samt Sametinget hadde vært tatt med i prosjektet og høringsprosessen.

Med bakgrunn i ovennevnte har Norske Samers Riksforbunds sametingsgruppe bedt om skriftlig svar på hvorfor det samiske fagmiljøet eller Sametinget ikke har fått uttale seg i denne saken? Vi har også bet om tilbakemelding på om hvordan det samiske perspektivet er tenkt ivaretatt, og av hvem, sier Rita-Alise Porsanger.

Kontaktpersoner:

Rita Alise Porsanger, sametingsrepresentant Tlf.: 98202439 ritaalis@start.no
Klemet Erland Hætta, sametingsrepresentant  Tlf.: 918 71 744 klemet@lycos.com

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S