!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Reinbeitekonvensjonen og sedvanretten
Randi Skum, NSRs sametingsrepresentant i Midt-Troms og medlem av Sametingsrådet
- Det gjenstår kun et fåtalls områder hvor det ikke er inngått en form for samarbeidsavtale mellom sameby og distrikt. Dette er noe vi skal være svært fornøyd med, sier medlem av forhandlingsdelegasjonen for ny norsk-svensk reinbeitekonvensjon, Randi Skum (NSR).

Publisert: 18.09.2006

Randi Skum representerer Norske Samers Riksforbund på Sametinget og er medlem av Sametingsrådet. Hun er også medlem av forhandlingsdelegasjonen for ny norsk-svensk reinbeitekonvensjon som ble oppnevnt ved Kgl.res den 04.11.2005.

- Forslaget som utvalget kommer med på områdefordeling innebærer ingen
stillingstagen til sedvaneretten. Årsaken er at dette spørsmålet ligger utvalgets mandat å vurdere, uttaler Randi Skum.

Det nye mandatet ble fastsatt i hht. en overenskomst mellom Sverige og Norge. Bakgrunnen for at sedvaneretten ble trukket ut av disse forhandlingene, var at dette var en viktig årsak til at de forrige forhandlingene brøt sammen.

- Jeg registrerer at det har vært en debatt når det gjelder sedvaneretten. At den grenseoverskridende reindrift har sitt grunnlag i sedvane er i seg uomtvistelig, noe både det forrige og nåværende forhandlingsutvalg er enig om.  - Problemet i forhold til forrige forhandlingsutvalg oppstod under spørsmålet om hvilket omfang og hvilke konsekvenser sedvaneretten vil ha i denne saken. At forhandlingene den gang stagnerte på disse spørsmål er ikke så rart fordi utvalget verken da (eller nå) har den kompetanse som skal til for å vurdere hvilket omfang og hvilke konsekvenser sedvaneretten vil ha for dagens grenseoverskridende reindrift.

Spørsmålet om sedvaneretten berører ikke bare den grenseoverskridende reindriftsutøvelsen mellom Norge og Sverige, men også den interne reindriftsutøvelsen på svensk og norsk side. Med den kompleksitet dette spørsmålet har, er dette arbeidet både omfattende og tidkrevende. Derfor antar jeg statene har foretatt en avveiing mellom tidsperspektivet for en eventuelt slik utredning kontra det å få en ny konvensjon på plass.

--------------------------------
Kontakt: Randi Skum tlf. 97090338
Pressebilder her

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S