!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Statsskog opptrer arrogant
Tor Mikalsen
Sametingsrepresentant for NSR i Nord-Troms, Tor Mikalsen reagerer på Statsskogs planer om storstilt utbygging i Skibotndalen. - Samerettsutvalget 2 er i sluttfasen av sitt arbeid, og det er derfor arrogant av Statskog å erklære utbygging på dette tidspunktet.

Publisert: 15.09.2006

- Det statlige utvalget som skal utrede samiske rettigheter sør for Finnmark (Samerettsutvalget 2) leverer sin innstilling til sommeren. Da får vi vite hvordan Statsskogs grunn i Troms bør forvaltes i framtida. Derfor er det helt uakseptabelt å planlegge så dramatiske inngrep nå, sier Mikalsen.

Store utbyggingsplaner

Statskog melder på sine nettsider at de har planer om 18-hulls golfbane, 160 høystandard hytter, helikopterlandingsplass, caravanområde, fotballbane, skøytebane og mye mer.

- Statsskog sier at de baserer seg på investorer, men det er helt klart at de forventer å få store penger igjen for satsingen, fortsetter Mikalsen. Det kan fort vise seg at Statskog slett ikke er den rettmessige grunneieren i området. Da blir det helt feil at Statsskog SF skal selge eller berike seg på området midt under de prosessene som er i gang.

Svartskogen et godt eksempel

 – Čáhpput-Svartskogen i nabobygda Manndalen er et godt eksempel på at lokal bruk har gitt forvaltnings- og eiendomsrett til store utmarksområder, legger Mikalsen til.

- Norske Samers Riksforbund (NSR) er prinsipielt i mot større inngrep på statsskogs grunn så lenge rettighetsforholdene ikke er avklart. Statsskog er ikke en hvilken som helst grunneier. Som et statlig foretak er Statsskog nødt til å forholde seg til urfolks rettigheter som er fastslått bl.a. gjennom ILO konvensjon 169, sier Mikalsen.

Burde lært av Finnmarksloven

Mikalsen mener Statskog nå burde ha kunnskap nok til å innse at dette er uakseptabelt. - Prosessen forut for Finnmarksloven burde være grunnlag nok for det. Han mener det er grunn til å spørre om Statskog handler i god tro, eller om de setter fortgang i slike store utbyggingsprosesser i Troms med viten og vilje, nettopp fordi de kjenner til utviklingen i Finnmark. - Det er i tilfelle under enhver kritikk fortsetter Mikalsen.

Storfjord kommune/Omasvuona suohkan er i gang med ny arealplan i kommunen, og vil måtte ta stilling til foreliggende materiale, blant annet Statskog sine omfattende planer i Skibotndalen sier Tor Mikalsen. - Kommunen bør nå kreve å avvente prosessen til Samerettsutvalget 2 har kommet med sin utredning avslutter Mikalsen, som vil ta opp saken med NSRs sametingsgruppe.

Lenke Statskog her og Landbruks- og matdepartementet her.

Kontaktperson:
Sametingsrepresentant for NSR i Nord-Troms, Tor Mikalsen, tel. 99 32 67 44

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S