!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Glad for ny samarbeidsavtale
Roger Pedersen, Nordre-Nordland
Norske Samers Riksforbunds (NSR) sametingsrepresentanter i Nordland er spesielt fornøyd med at Nordland fylkeskommune og Sametinget nå har inngått samarbeidsavtale, sier Roger Pedersen fra Bjerkvik. Sametinget har tidligere fått på plass samarbeidsavtaler med flere andre fylkeskommuner.

Publisert: 12.09.2006

Nordland foregangsfylke

Nordland fylkeskommune var den første fylkeskommune som laget en egen samisk tiltaksplan, etablerte i sin tid samepolitisk nemd og arrangerte årlige samekonferanser lenge før andre fylker. Nordland fylkeskommune var i så måte lenge et foregangsfylke i samiske saker. Troms fylkeskommune, Finnmark fylkeskommune og fylkeskommunene med sørsamisk befolkning har alle fått sine samarbeidsavtaler og nå er vi glad for at Nordland har fått sin avtale på plass. Avtalen skal godkjennes av Sametinget under kommende plenum.

NSRs sametingsrepresentanter i Nordland er fornøyd med at denne avtalen skiller seg litt fra de øvrige avtaler ved at det er fokusert på måloppnåelse i avtalen. Det er ikke budet midler til bestemte tiltak men det er satt fokus på målformulering, noe som vi mener vil tjene den samiske befolkningen bedre.

Museumsutvikling

Nordland fylkeskommune har et allment ansvar også for de samiske museene og vi er glad for at partene er enige om at fylkeskommunen årlig skal vurdere driftsstøtte til de samiske museenes virksomhet. Sametingsrepresentantene fra fylket er opptatt av at det legges til rette for nettverkssamarbeid på tvers av fylkesgrensene.
 
Språksatsing

- Det gleder oss at Nordland fylkeskommune fortsetter med språksatsing gjennom tildeling av stipend til elever og studenter som leser samisk, foreteller Roger Pedersen. - Nordland fylkeskommune skal tilby samisk som fag på alle videregående skoler i Nordland. Vi ser at samiskundervisning i enkelte tilfeller kan løses ved at elever fra Nordland får samiskundervisning i nabofylkene. Skånland videregående skole vil for eksempel være et naturlig valg for mange elever som ønsker samisk i den nordligste delen av fylket.

Reindrift

Reindriftens arealinteresser må ivaretas gjennom gode arealplanprosesser. Som første av Sametingets samarbeidsavtaler med fylkeskommunene ivaretar denne avtalen arealvern for reindriften. Det er vi veldig fornøyd med, uttaler Roger Pedersen (NSR).

Idrett

NSRs sametingsrepresentanter fra Nordland er også fornøyd med at avtalen lager rom for felles satsing på idrettsanlegg.

Kontakt NSRs sametingsrepresentanter fra Nordland:
Roger Pedersen, Bjerkvik i Narvik kommune, tlf. 97062344
Kjersti Myrnes Balto, Evenes, tlf. 41503529
Miriam Paulsen, Tysfjord, tlf. 97617377
Tone Finnesen, Tysfjord

Les mer på Sametinget internettsider her.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S