!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Hvorfor NSR i dag?
Ole Henrik Magga var Sametingets første president, valgt inn for Norske Samers Riksforbund (NSR).
Norske Samers Riksforbund (NSR) er en kulturpolitisk organisasjon som både stiller til valg til Sametinget, og driver med aktivt kulturarbeide.

Publisert: 29.04.2003

Støtten til NSR ved valgene til Sametinget, viser behovet for en fri politisk enhet som NSR. NSR står fri til å forme en samepolitikk som best kan ivareta de samiske interessene, og er garantien for at Sametinget utvikles videre som et uavhengig samisk talerør. Når det gjelder det kulturelle arbeidet, er det ikke noen tvil om at det i mange områder er nettopp NSRs medlemmer og lokallag som synliggjør det samiske. Vi arrangerer bl.a. diverse kurs, festivaler, konserter og utstillinger. De kulturelle og politiske delene av vårt arbeid er like viktige og forutsetter hverandre. Den politiske og kulturelle aktiviteten utgjør en helhet.

NSR ønsker å samle samer fra alle områder og fra alle næringer og interessegrupper til arbeid for vårt felles beste. NSR arbeider etter grunnprinsippet om at alle samer skal behandles likeverdig i alle sammenhenger.

NSR`s GRUNNSYN

 • Å arbeide for at intensjonen i Grunnloven og sameloven oppfylles for på den måten å virkeliggjøre samisk selvråderett og samisk folkestyre, da staten Norge er grunnlagt på landområder til to folk.
 • Å fremme likeverd, solidaritet og fredelig sameksistens mellom folk og folkegrupper og respekt for menneskets avhengighet av naturen.
 • Å virkeliggjøre samisk selvråderett og sikre en samisk fremtid som et folk i egne områder.
 • Å bidra til å opprette og fullføre samisk folkestyre ved aktivt å delta i demokratiske valg til samiske styringsorgan.
 • Via sine lokallag bidra til og fremme varierte og allsidige samiske kulturaktiviteter og tilbud.

Mer informasjon om NSRs bakgrunn og historie

Les intervju med Ole Henrik Magga (på samisk/sámegillii)

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
 • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
 • Bokep Online Fardad
 • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
 • Grafikken
 • Jubileumsgrafikk
 • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S