!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Nyhetsarkiv - Norske Samers Riksforbund (NSR)
 

NAV har et uholdbart samisktilbud
Sametingsrepresentant for NSR, Klemet Erland Hætta, er sjokkert over at NAVs internetttjenester ikke er tilgjengelig på samisk. Tidligere denne uken ble et nytt NAV kontor åpnet i Karasjok. Også de ansatte der mener det er kritikkverdig at informasjon ikke er tilgjengelig på samisk på NAVs nettsider.
Les mer her  17.01.2008
Aili fikk en datter
NSRs parlamentariske leder, Aili Keskitalo, fødte i dag en datter på Hammerfest sykehus. NSR gratulerer hjerteligst.
Les mer her  16.01.2008
Ber Sametinget gripe inn i kraftlinjeplaner
Fungerende parlamentarisk leder i NSR, Randi A. Skum, er meget bekymret over Statnetts planer om å bygge en ny kraftlinje fra Balsfjord i Troms til Hammerfest i Finnmark. Skum ber nå Sametinget i et brev om snarest å gripe inn i saken.
Les mer her  16.01.2008
Olli fraviker Sametingets egne prinsipper
Prinsippet om urfolks adgang til nektingsrett er, og skal være, et sentralt tema i forhold til samiske rettigheter. Det var derfor overraskende at sametingspresident Egil Olli ihht. NRK sameradio den 10.01.d.å. kategorisk slår fast at kravet om nektingsrett er bortfalt som følge av § 4 i Finnmarksloven, skriver Randi Skum i et leserinnlegg.
Les mer her  15.01.2008
NSR vil ha nektingsrett
NSR mener at Sametinget må gis en klar nektingsrett ved mineralutvinning i samiske områder dersom arealinngrepene medfører vesentlige skader på samisk kultur og næringer. Dette er et absolutt krav. Det uttaler fungerende parlamentarisk leder Randi Skum og NSR leder Silje Muotka i en felles pressemelding.
Les mer her  11.01.2008
NSR uttaler seg om retten til tolking i norsk straffeprosess
Norske Samers Riksforbund (NSR) har kommet med høringsuttalelse til rapporten ”Rett til tolk – tolking og oversettelse i norsk straffeprosess”. Arbeidsgruppen har blant annet foreslått nødvendige tiltak for å styrke, forbedre og effektivisere dagens regelverk og praksis for bruk av tolk og oversetting i straffesaker og NSR har kommentert konkrete forslag, forteller NSRs politiske nestleder Trond Are Anti.
Les mer her  08.01.2008
Visjonsløs nyttårstale
Sametingspresident Egil Olli har hatt sin første nyttårstale. Fungerende parlamentarisk leder for NSR Randi A. Skum kommenterte talen på vegne av NSR. -Vi ønsker å få klarhet i de visjoner AP i posisjon på Sametinget har sier Skum som en kommentar til talen. - Det var skuffende at sametingspresidenten ikke benyttet sjansen til å vise hvilke mål posisjonen har for samepolitikken fremover mener Randi A. Skum.
Les mer her  07.01.2008
Romjulsseminar i Tana
I romjula arrangerte Tana NSR og Deanu Sámeálbmot Bellodat seminar på Polmak grendehus hvor temaene blant annet var NSRs identitet, det politiske arbeidet blant unge og utfordringer og muligheter ved hele Øst-Finnmark som en valgkrets ved neste sametingsvalg.
Les mer her  06.01.2008
Vil sørge for samiske læremidler
På NRK1 og NRK 2 ble dokumentaren ”Stensilbarna” vist. Programmet tok opp situasjonen for i den samiske skolen hva angår samiske læremidler. Det er et alvorlig problem at det mangler læremidler i fag for samiske elever.
Les mer her  20.12.2007
Per Inge G Johansen vant Ungdommens joikekonkurranse 2007 i Karasjok
Syv ungdommer deltok og konkurrerte om å bli kåret som beste joiker, og Per Inge G Johansen (20) fra Skuvvánvárri vant også i år førstepremien (2000 kroner). På andreplass kom Johan Aslak Eira (29) fra Karasjok og på tredjeplass Kim Hallgeir Berg, også fra Karasjok.

  17.12.2007
Bolivia først med FNs urfolksdeklarasjon
Bolivia var første land ute med å inkorporere FNs urfolksdeklarasjon til nasjonal lov. President Evo Morales, som selv er Aymara-indianer, annonserte at dette er et viktig skritt for både urfolk og andre borgere i Bolivia. - Det gleder meg stort at det første landet har inkorporert den viktige FN-deklarasjonen sier leder for NSR Silje Karine Muotka.
Les mer her  14.12.2007
NSR-ungdommer i Sametingets ungdomspolitiske utvalg
Sametingets ungdomspolitiske utvalg er opprettet for å styrke samisk ungdoms innflytelse på Sametingets politikk. SUPU består av fem faste medlemmer og er oppnevnt av Sametingsrådet.
Les mer på Sametingets nettside  13.12.2007
NSR gratulerer Nilssen som styreleder for Finnmarkseiendommen
Norske Samers Riksforbund (NSR) vil gratulere Berit Ranveig Nilssen som ny styreleder av Finnmarkseiendommen. Berit Ranveig Nilssen er en svært erfaren og dyktig leder og vi har forhåpninger om at hun gjennom sitt lederskap vil utvikle Finnmarkseiendommens arbeid videre i tråd med formålet for Finnmarksloven.
Les mer her  13.12.2007
NSR gratulerer med overrekkelsen av Samerettsutvalgets rapport
I ettermiddag overrekker Samerettsutvalget II sin rapport til Justisministeren og Sametingspresidenten. Det markerer avslutningen på et flerårig utvalgsarbeid for å avklare samiske rettigheter i områdene sør for Finnmark. Norske Samers Riksforbund (NSR) mener overrekkelsen er en viktig samerettslig milepæl, og takker utvalget for innsatsen.
Les mer her  03.12.2007
Samiske rettigheter fra Troms til Hedmark
Den nye samerettenSamerettsutvalget la i dag den 3. desember frem sitt forslag som heter: NOU 2007: 13 Den nye sameretten og NOU 2007: 14 Samisk naturbruk og rettssituasjon fra Hedmark til Troms.  Det er en stor hendelse og Norske Samers Riksforbund (NSR) ser frem til debatten om samerettsutvalgets forslag
Les mer her  03.12.2007
NSR og SÁB sitt budsjettforslag seiret i Sametinget!
Sametingets plenum har vedtatt budsjettet for 2008. NSR/ SÁB sitt budsjettforslag ble enstemmig vedtatt. Vi er stolte av å kunne presentere et budsjett med en klar språk-, kultur og ungdomsprofil.
Les mer her  30.11.2007
Sametinget æret Elsa Laula Renberg
Etter forslag fra NSRs gruppeleder Aili Keskitalo æret Sametinget Elsa Laula Renberg med Samefolkets sang da Sametingets plenum startet i dag.
Les mer her  30.11.2007
Bakstreversk å ville legge ned Sametinget
Fem FRP-politikere vil foreslå å legge ned Sametinget i Stortinget på fredag. – Dette er et bakstreversk forslag sier Silje Karine Muotka, leder for Norske Samers Riksforbund (NSR). Det er paradoksalt at et parti som mener seg klar for regjeringsmakt går lengre og lengre med tanke på å kvele den samiske samfunnsstemmen.
Les mer her  29.11.2007
NSR satser på ungdom, språk og kultur
Budsjettforlik med Samefolkets parti (SáB) i Sametingets Plan- og finanskomite.

Etter intense budsjettforhandlinger avsluttet Sametingets Plan- og finanskomite arbeidet med Sametingets budsjett 2008 mandag kveld. NSR og SáBs fellesforslag markerer en økning til ungdom, og språk og kulturformål.

Les mer her  28.11.2007
NSR vil styrke helse- og sosialtjenester for samer
NSR foreslår å styrke kunnskapen om samers behov i helse- og sosialsektoren i Sametingets budsjett for 2008.
Les mer her  28.11.2007
NSR/SáB vil løfte fram samisk tradisjonskunnskap
NSR/SáB foreslår å bruke 2 millioner av avkastningen fra Samefolkets fond til å hedre og videreføre samisk kulturarv. NSR/SáB ønsker å heve statusen til samisk språk og kulturell kunnskap, og på den måten også ivareta og vise respekt for eldre og deres kompetanse. Samiske eldres ekspertise må verdsettes som annen ekspertise i samfunnet.
Les mer her  28.11.2007
NSRs politiske regnskap Nord-Troms
Sametingsrepresentant Tor Mikalsen og Gáivuona sámiid searvi / Kåfjord sameforening-NSR i Nord-Troms har utarbeidet politisk regnskap for arbeidet i posisjon på Sametinget 2005-2007.
Politisk regnskap  26.11.2007
Norske Samers Riksforbund vil gi millioner til språk, litteratur og tradisjonskunnskap!
Endelig åpner vi Samefolkets fond, og vi er nå mer enn klare til å ta pengene i bruk! Norske Samers Riksforbund (NSR) vil bruke midlene til å styrke språk, tradisjonskunnskap og litteratur, skriver sametingsrepresentant Kirsti Guvsám i leserinnlegg.
Les mer her  25.11.2007
Samiske samfunn trenger et likeverdig hjelpeapparat
De store utfordringene med overgrep som har fremkommet blant annet i media er meget alvorlig. Det er en stor fellesutfordring i å møte slike saker i felleskap og på en forsvarlig og ordentlig måte, uttaler Silje Muotka, leder for Norske Samers Riksforbund (NSR).
Les mer her  22.11.2007
NSR-ungdommen holder møte i Tromsø
Ungdomsutvalget i Norske Samers Riksforbund (NSR) holder sitt andre møte i Tromsø i helga, etter landsmøtet 2007. Kontaktperson er leder Ol-Johan Gaup mobil 97734966.
NSR-U  22.11.2007
Sametingets plenumsmøte i november 2007
Sametingets plenumsmøte holdes på Sametinget og tar til tirsdag 27. november og avsluttes fredag 30. november 2007. Mandag 26. november er satt av til gruppemøter.
Les mer her  19.11.2007
Endelig åpnes Samefolkets fond – NSR varsler språk og kultursatsning!
NSR foreslår i forbindelse med behandlingen av prioriteringer for Samefolkets fond for 2008-2009 å avsette 10 millioner kroner i året til språkutvikling, litteratur og tradisjonell kunnskap. I tillegg vil NSR at Sametinget skal vurdere å etablere et samisk filmfond sammen med statlige og regionale myndigheter og private aktører, og de andre Sametingene.
Les mer her  15.11.2007
Pressemelding - Foreslår budsjettdobling for Sørsamisk teater!
NSR og Åarjel-Læstoe foreslår i forbindelse med behandlingen av Sametingets budsjett for 2008 at Åarjelhsaemien Teatere/Sørsamisk teater styrkes med kr. 650.000,-.
Les mer her  15.11.2007
Likeverdig helsetilbud i lulesamisk område
NSR´s Tone Finnesen vil fremme forslag på ny sak til neste Sametingets plenum, som går ut på at det er behov for å utvikle et likeverdig helse- og sosialtilbud i lulesamisk område, sierFinnesen.
Les mer her  11.11.2007
Finnmarkseiendommen inviterer til folkemøter
I disse dager mottar alle husstandene i fylket FeFo´s strategiplan i postkassen. Her kan alle lese hovedmålene til FeFo, og hvordan styret vil jobbe for å nå målene. Samtidig inviteres til dialog på folkemøter i Hammerfest 8.11 om næring, Vadsø 12.11 om eiendom og Karasjok 15.11 der utmark blir hovedtema.
www.fefo.no  07.11.2007
Konferanse - Samerettsutvalgets forslag fra Troms og sørover
Samerettsutvalget sør for Finnmark legger frem sin innstilling. I den forbindelse arrangerer Senter for samiske studier v/ Universitetet i Troms i samarbeid med andre aktører en konferanse om samerettslige forhold 10. og 11. desember 2007 på Teorifagbygget ved Universitetet i Tromsø, Auditorium 1, Hus 1.
Program og påmelding  07.11.2007
Skoleeier må ta et ansvar
Landsstyremedlem i Norske Samers Riksforbund Ellinor Marita Jåma sier at Utdanningsdirektoratet må ta ansvar for situasjonen som har oppstått etter at to lærere i sørsamisk truer med å slutte fordi de ikke får dekt inn utgifter til nødvendig utstyr i forbindelse med fjernundervisning i sørsamisk.
Les mer her  04.11.2007
Sametingets komitémøter i november 2007
Sametingets komitémøter holdes på Sametinget og tar til tirsdag 13. november 2007 og avsluttes torsdag 15. november 2007.
Mandag 12. november er satt av til gruppemøter.

www.sametinget.no  03.11.2007
Om Aps samiske museumspolitikk
I Min Aigi den 24.oktober d.å. uttaler bl.a sametingets rådsmedlem Hilde Nyvoll at det kansje vil være best at de mange samiske hodeskaller som pr. i dag er å finne på Anatomisk institutt i Oslo forblir der. NSR mener at hovdeskallene skal tilbakeføres til Finnmark hvor de ble hentet, sier sametingsrepresentant Randi A. Skum.
Les mer her  01.11.2007
Ber forskningsministeren gi gravrøveriet en verdig avslutning
For hundre år siden ble samiske graver røvet, og menneskelige levninger fra bl.a. Neiden i Varanger brakt til Oslo med det formål å bevise sosial-darwinistiske teorier. Norske Samers Riksforbund (NSR) ber i en pressemelding forskningsministeren bidra til gjenbegravelse av samiske levninger framskaffet ved gravrøveri.
Les mer her  01.11.2007
Honningsvågdeklarasjonen - retten til å ta ansvar
Det er positivt at det er fokus på Honningsvågsdeklarasjonen i enkelte medier. Deklarasjonen ble vedtatt på samekonferansen i Honningsvåg i 2004 og er et viktig dokument for samene som opplever store forskjeller i forhold til den samepolitikk som de respektive statene vi bor i fører.
Les mer her  31.10.2007
NSR støtter økt deltakelse til AWG og samisk idrett
Norske Samers Riksforbund støtter økt deltakelse i Arctic Winter Games og mener man må styrke de samiske idrettsorganisasjonene, sier sametingsrepresentant Ann-Mari Thomassen.
Les mer her  30.10.2007
Det skal være lov å snakke samisk med familien
Politisk nestleder i Norske Samers Riksforbund (NSR) Trond Are Anti reagerer sterkt på at samer innsatt i norske fengsler ikke får snakke sitt eget språk når de snakker med sin egen familie.
Les mer her  30.10.2007
NSR gratulerer ny statssekretær
Norske Samers Riksforbund (NSR) gratulerer ny statssekretær for samiske saker, Raimo Valle. Valles arbeid har stor betydning for det gode samarbeidet mellom Troms fylkeskommune og Sametinget, og samarbeid mellom fylkeskommuner og Sametinget generelt sett. Valles arbeid vil ha stor betydning for god kommunikasjonen mellom Regjeringen og Sametinget.
Arbeids- og inkluderingsdepartementet  27.10.2007
Innkalling til medlemsmøte i Sør-Troms og Nordre Nordland
Innkalling til medlemsmøte / informasjonsmøte i regi av Iinna ja biras sámiid searvi / Hinnøy og omegn Sameforening-NSR torsdag 1. november 2007 kl. 18:00 i møterommet på Várdobáiki samisk senter, Evenes. Møtet er åpent for alle interesserte.
Les mer her  25.10.2007
Forrige side1  ... 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  ... 35  Neste side
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S