RSS-feed

Velg språk!

Cealkámušat - Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR)
 

Áibbas jorgguládje viggat heaittihit Sámedikki
Vihtta ovddádusbellodat politihkkára áigot evttohit heaittihit Sámedikki. Dát dáhpáhuvvá Stuorradikkis bearjadaga. – Áibbas jorgguládje buktit dákkár evttohusa, cealká Silje Karine Muotka, Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) jodiheaddji. Paradoksa go bellodat mii iežas mielas orru leamen láddan stivregoahtit ráddehusas eambbo ja eambbo viggá hávkadit sámi servodaga.
Loga eanet  29.11.2007
NSR/SáB áigu lokte sámi árbevirolaš máhtolašvuođa ovdan
NSR/SáB evttoha geavahit 2 milliuvnna ruvnna Sámeálbmotfoanddas gudnejahttit ja oahpahit sámi árbevirolaš máhtolašvuođa, ja dán láhkái árvvus atnit vuoras olbmuid ja sin máhtu. Sámi vuorrasat olbmuid máhttu ferte gudnejahttojuvvot seammá láhkái go earáge máhttu servodagas.
Loga eanet  29.11.2007
NSR vuoruha nuoraid, giela ja kultuvrra
Sámeálbmotbellodat (SáB) ja NSR soahpan bušeahta alde Sámedikki Plána- ja finánsalávdegottis.

Maŋŋá mánnodateahkeda siskkáldas bušeahttašiehtadallamiid, de loahpahii Sámedikki Plána- ja finánsalávdegoddi Sámedikki 2008 bušeahttabarggu. NSR ja SáB oktasaš evttohus nanne lasáhusa nuoraide, gillii ja kulturdoaimmaide.

Loga eanet  29.11.2007
NSR áigu nannet sápmelaččaid dearvvašvuođa- ja sosiálabálvalusaid
NSR evttoha Sámedikki bušeahtas 2008 vuoruhit bealle milliuvnna nannet máhtolašvuođa das maid sápmelaččat dárbbašit dearvvašvuođa- ja sosiálasuorggis.
Loga eanet  29.11.2007
Sámi servodat dárbbaša ovttadássásaš veahkkeapparáhta
Mis lea stuorra hástalusat daid illástemiid ektui mat leat gulustuvvon medias ja dát lea hui duođalaš ášši. Mis buohkain lea ovddasvástádus dustet dákkár áššiid govttolaš vuogi mielde, cealká Silje Muotka, Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) jođiheaddji.
Les mer her  22.11.2007
Viimmat rahppo sámeálbmotfoanda – NSR dieđiha giella- ja kulturáŋgiruššama!
NSR evttoha geavahit 10 milliuvnna ruvnnu Sámeálbmotfoanddas 2008-2009 giellaovdánahttimii, girjjálašvuhtii ja árbevirolaš máhtolašvuhtii. NSR háliida ahte Sámediggi árvvoštallá ásahit sámi filbmafoandda ovttas stáhtalaš ja guvllolaš eiseválddiiguin, priváhta aktevrraiguin ja nuppiid Sámedikkiiguin.
Les mer her  15.11.2007
Bæjkoehtimmie - Uvtedibie stuerebe dåarjoem Åarjelhsaemien Teaterasse!
Gosse libie Saemiedigkien budsjedtem gïetedalleminie 2008-en åvtelen, dellie NSRe jïh Åarjel-læstoe uvtedieh Åarjelhsaemien Teaterasse dåarjoem stueriedidh, guktie 650.000,- kr. vielie åadtjoeh.
Les mer her  15.11.2007
Ovttadássásaš dearvvašvuođafálaldat julevsámi guovllus
Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) sámediggeáirras Tone Finnesen evttoha ođđa ášši boahtte dievasčoahkkimii Sámedikkis. Dál lea dárbbašlaš cegget ovttadássásaš dearvvašvuođa- ja fuolahusfálaldagaid julevsámi guovllus, cealká Finnesen.
Loga eanet  11.11.2007
Sámeálbmotfoanddain sámáidahttit sámiid
Norgga Sámiid Riikkasearvvi 39. riikkačoahkkin háliida Sámeálbmotfoandda ruđa geavahit gielladoaimmaide. – Ulbmil lea lasihit sámegiela giellageavaheddjiid, cealká NSR politihkalaš nubbejođiheaddji Trond Are Anti.
Loga eanet  28.06.2007
Skuvlla oamasteaddji ferte váldit ovddasvástádusa
Norgga Sámiid Riikkasearvvi riikkastivrra lahttu Ellinor Marita Jåma cealká ahte Oahpahusdirektorata ferte váldit ovddasvástádusa dán dilis mii lea čuožžilan go guokte lullisámi oahpaheaddjit áitiba heaitit oahpaheamis go skuvla ii mávsse sutno reaido-goluid lullisámegiela gáiddusoahpahusas.
Loga eanet  04.11.2007
Dutkanministtar galggašii árvosaččat loahpahit hávderievideami
Čuođi jagi dassái rieviduvvojedje sámi hávddit, ja olbmobázahusat earret eará Njeavdamis Várjjagis fievrriduvvojedje Osloi dainna ulbmiliin ahte duođašit sosiála-darwinisttalaš teoriijaid. Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) bivdá preassadieđáhusas dutkanministara ođđasit hávdádit sámi olbmobázahusaid mat leat suoláduvvon hávddiin.
Loga eanet  01.11.2007
Almmolaš ásahusain galgá leat lohpi sámegiela hállat
Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) politihkalaš nubbejođiheaddji Trond Are Anti cealká hirpmástuhttin go sápmelaččat eai beasa hállat sámegiela Norgga giddagasain go leat hállamin iežaset lagaš olbmuiguin ja bearrašiin.
Loga eanet  30.10.2007
1  2  3  4  5  Neste side
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
  • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
  • cuhRbaCCgbGvKR
  • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S