!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Borjadat er svaret

Uttalelse fra NSR etter at regjeringen har lagt fram en stortingsproposisjon om oppfølging av Kystfiskeutvalgets forslag.
Publisert: 22.03.2012

NSR har allerede i fjor vår avvist den avtalen mellom Regjeringen og Sametinget når det gjelder oppfølgingen av Kystfiskeutvalgets forslag, med følgende begrunnelse:

1. Det fremforhandlede forslag til avtale respekterer ikke den historiske retten vårt folk har til fiske

2. Sametinget har ikke fullmakt til å forhandle bort de historiske rettighetene til fiske på vegne av det samiske folk

3. Avtalen representerer en avvisning av Kystfiskeutvalgets enstemmige forslag

4. Avtalen er ikke innenfor folkerettens minimumsstandarder

5. En tilslutning til avtalen vil kunne bli brukt mot samiske rettighetshavere, og andre urfolk med tilsvarende rettigheter i fremtidige rettighetsprosesser

6. Eventuelle tiltak for å styrke situasjonen i de sjøsamiske områdene kan gjennomføres uten tilslutning til lovendringer

NSR konstaterer at denne begrunnelsen fortsatt står ved lag. NSR beklager på det sterkeste at et knapt flertall på Sametinget i sin tid ga sin tilslutning til avtalen. (Nå når proposisjonen foreligger i sin helhet bør det være grunn til å ta saken opp til ny behandling på Sametinget.) NSR beklager også at president Egil Olli lovpriser avtalen, uten i det hele tatt å nevne alle de forbeholdene hans knappe flertall hadde til tilslutningen.

  • Egil Olli og Ap har tidligere gitt uttrykk for at Sametinget skal arbeidere videre med saken overfor Stortinget og internasjonale organer, påpeker Geir Tommy Pedersen, nestleder i Sametingets Kultur- og næringskomite og parlamentarisk nestleder i NSR. - Hvilken troverdighet har han i denne saken når han uten forbehold jubler for avtalen? Hvordan skal han kunne fronte et kritisk syn på Regjeringens avvisning, når han står fram i media på denne måten?

NSR krever en avklaring av Sametingets strategi i saken, både i forhold til Stortinget og internasjonale organer, og vil be om dette i forbindelse med Sametingets plenum i april.

NSR vil også legge fram til ny behandling forslaget om Borjadat – en egen satsning på sikring av det sjøsamiske rettsgrunnlaget. Dette forslaget ble avvist av Sametingets flertall under behandlingen av budsjett for 2012 i desember i fjor, med den begrunnelsen at saken ikke var ferdigbehandlet i Stortinget. Her kan du lese om Borjadat og NSRs budsjettforslag.

  • Forslaget som regjeringen nå har lagt fram bekrefter det store behovet for videre arbeid med å sikre rettsgrunnlaget for den sjøsamiske kulturen, sier NSRs nestleder Gunn-Britt Retter. – Borjadat er vårt svar på denne utfordringen. Det er et prosjekt som har som målsetning å bygge allianser nasjonal og internasjonalt, sikre rettsgrunnlaget og grunnlag for utvikling og vekst i sjøsamiske områder. Vi vil fremme dette forslaget til ny behandling på Sametinget.

 

Kontaktpersoner:

Geir Tommy Pedersen, 915 43 995

Gunn-Britt Retter, 913 59 222

-------------

Sámegillii / På samisk

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S