!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Tomme seil på Sametinget – forslaget om sjøsamisk medvind fikk motbør
Borjadat/medvind-forslaget har sin bakgrunn i oppfølgingen av Kystfiskeutvalgets innstilling. NSRs vurdering er at noen enkeltsaker kan vente ett eller to år når sjøsamene har måttet vente i over 40 år, mener Ann-Mari Thomassen.

Publisert: 02.12.2011

Sametinget behandlet torsdag budsjettet for 2012. NSR foreslo 15 millioner til for å sikre det sjøsamiske rettsgrunnlaget.  Ap og Arja viste ingen politisk vilje til en håndsrekning til vårt folk på kysten og stemte forslaget ned i budsjettbehandlingen på Sametinget på torsdag.

Man kan kanskje ikke forvente mer av Egil Olli og same-Ap som i så mange tilfeller agerer som regjeringens hjelpere, men vi er spesielt skuffet over Arja som lovte velgere å prioritere sjøsamene, sier Ann-Mari Thomassen, NSRs budsjettansvarlige. - I denne sammenheng kunne det heller virke som at de var mer opptatt av sine egne enkeltprosjekter enn å samle Sametinget om et målrettet arbeid for å sikre rettsgrunnlaget for vårt folk.

NSR vil ha en avklaring av sjøsamiske rettigheter, og mener at Sametinget må agere nå! I over 40 år har NSR som organisasjon arbeidet for å sikre en sjøsamisk fremtid. Arbeidet ledet frem til kystfiskeutvalgets innstilling. I samme periode har myndighetenes politikk ført til stor fraflytting fra kysten, nærmest full strukturering av fiskeflåten og opphoping av rettigheter til storkapitalens hender.

– Avsetningen skal brukes til alliansebygging i forhold til rettighetshavere, avklaring av hvem som skal reise rettskrav og juridisk, økonomisk og praktisk assistanse fram til man har utprøvd de rettslige mulighetene som finnes, sier NSR-leder Aili Keskitalo. 

Forslaget har sin bakgrunn i oppfølgingen av Kystfiskeutvalgets innstilling. I juni 2011 vedtok Arbeiderpartiet med samarbeidspartnere i Sametinget en avtale med regjeringen som bestod av løfter om ekstra kvoter på 3000 tonn torsk og en tilpasning til Havressursloven. NSR ville ha Kystfiskeutvalgets forslag om anerkjennelse av historiske rettigheter til fiske og stemte mot en billig avtale.

For å få til satsningen Borjjadat (medvind) har NSR prioritert knallhardt i sitt budsjettforslag. Flere gode tiltak må utsettes ett år.

– Vår vurdering er at noen enkeltsaker kan vente ett til to år når sjøsamene har måttet vente i over 40 år, avslutter Ann-Mari Thomassen. - Dessverre fikk vi ikke i denne omgang med oss Arbeiderpartiet eller Arja.

Kontaktinformasjon:
Aili Keskitalo , 97129235, parlamentarisk leder i NSR’
Ann-Mari Thomassen, 900 57123, medlem i Plan og finanskomite, NSR

-----------

Sámegillii / På samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S