!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon NSRs budsjettforslag 2012
NSR foreslår store omprioriteringer i sitt forslag for Sametingets 2012-budsjett. Sjøsamisk rettighetskamp, språk- og kulturinstitusjoner og eldre og helse skal prioriteres. Flyttsamelista står sammen med NSR i dette fellesforslaget.

Publisert: 02.12.2011

Kort oppsummert er de store forskjellene fra sametingsrådets forslag til budsjett som følger:

  • 15 millioner til det sjøsamiske rettighetsfondet Borjadat/medvind.
  • Samiske kulturhus og kulturformidlingsinstitusjoner skal styrkes med 577.000 ut over rådets forslag.
  • Helse- og sosialprosjekter økes med 0,8 millioner ut over rådets forslag.

Sjøsamisk medvind

Fondet Borjadat/medvind på 15 millioner skal brukes til å sette også sjøsamene i stand til å føre sin rettighetskamp på ressurskrevende arenaer. Det har vært framholdt at klokken er fem på tolv for sjøsamisk kultur, likevel utsetter Arbeiderpartiet og norske myndigheter tiltak som har betydning for å bedre situasjonen. NSR vil sette av 15 millioner til bruk for en sjøsamisk snuoperasjon. Les mer om Borjadat og budsjettforhandlingene her og her

Aktive kulturinstitusjoner

Aktive samiske kulturinstitusjoner er og har brukerrettede tiltak som kommer de samiske lokalsamfunn og brukerne direkte til gode. Våre samiske kulturhus og kulturformidlingsinstitusjoner er viktige bidrag til verdiskaping og samisk kulturarbeid generelt i lokalsamfunnene. De viser seg å være samlingsplasser og utgangspunkt for mange aktiviteter. Kort sagt er de positive samiske referansepunkt ute i distriktene. Det Arbeiderparti-ledete sametingsrådet foreslår å ta Sjøsamiske samlinger i Nesseby, Vilgesvárri i Skånland og Gamtofta i Sørreisa vekk fra direkte tilskudd. NSR ønsker å beholde disse på direkte tilskudd, og i tillegg sette Samisk hus på Senja inn med 200.000. Samisk hus i Oslo vil NSR også øke med 200.000, fra rådets forslag på 262.000, til 462.000.

Helse- og eldresatsning

Helse- og sosialprosjekter øker NSR med 0,8 millioner fra rådets forslag på 2,85 millioner til 4,45 millioner. Økningen på 0,8 millioner kroner går utelukkende til brukerrettede tilbud for eldre samer gjennom tiltak ved Kautokeino aktivitetssenter, Máze aktivitetssenter, Spansdalen grendehusforening i Lavangen, Snåsa kommune, Samisk hus i Oslo, Álttá siida i Alta og Nesseby pensjonistforening. I en tid økonomiske utfordringer står i fokus i kommunene.

Andre økninger

Søkerbaserte tilskudd tilleggsnæring i rendriften (post 9.3.6.5) økes med 0,5 mill, Samisk idrett (post 4.3.4) økes med 200.000. Verdde-prosjekt (post 13.1.4) økes med 100.000 og gjøres søkerbasert i stedet for rådets forslag om øremerkede midler til Alta og Kautokeino kommuner.

Sjøsamisk kraftsatsning gir dessverre kutt

En slik intensiv satsning med dette løftet for sjøsamisk fokus må dessverre føre til at andre prosjekter og grupper må vente noen tid. NSRs forslag til kutt innebærer også at NSR setter egne hjertesaker på vent til 2013 eller reduserer støtten til slike innsatsområder. Men for å starte en sjøsamisk snuoperasjon må hele det samiske samfunnet bidra, men Sametinget selv må ta stor del av denne reduksjonen.

Reduksjon i administrativt og politisk nivå

Hva angår interne forhold i Sametinget foreslår NSR å redusere tilskuddet til politiske grupper i Sametinget med 500.000, opposisjons arbeidsvilkår  foreslås redusert med 100.000, sametingsrådet får reduksjon i sine midler med 1,5 millioner og Sametingets administrasjon likeledes med 4 millioner.

Prosjektutsettelser

Følgende prosjekter foreslår NSR å utsette til 2013, til en total besparelse på 5,4 millioner: Talesyntese (post 3.3.6); Terminologi og stedsnavn (post 3.3.8); Kompetansesenter for samisk naturbruk (post 5.3.11); Samarbeid med utviklingsmiljøer (post 9.4.6.1); Utvikling av lønnsom samisk kulturnæring (post 9.5.6.1); Kontakt med forsknings- og utviklingsmiljø (post 9.6.6.1); Oppfølging av institusjonsmeldingen (post 13.1.3); Kartlegging av samers rettigheter til reinmerker (post 13.1.5); Konferanser i regi av sametingsrådet (post 14.1); Utredninger og dokumentasjonsprosjekt (post 14.4).

Reduksjon i øvrig virksomhet

Følgende øvrige poster reduseres i forhold til rådets forslag, til en besparelse på til sammen 7,6 millioner. Det understrekes at mange av disse likevel får en økning fra tilskudd 2011: Søkerbaserte tilskudd til andre kulturtiltak (post 4.3.11); Systematisk kartlegging av tradisjonell kunnskap (post 5.3.3); Kvalitetsutvikling i samiske barnehager og nettverkssamling for samiske grendeskoler (post 5.3.9); Kulturminnevern (post 8.3.1); Samisk reiseliv i vekst (post 9.5.6.2); Utvikling i utmarksnæringene (post 9.6.6.2); Kompetanseheving og oppfølging (post 9.7.6.3); Regionale utviklingsmidler (10.3.2); Politiske grupper i Sametinget (post 13.2.1); Opposisjonens arbeidsvilkår (post 13.2.2); Evaluering av tilskuddsordninger (post 14.5); Driftsutgifter sametingsrådet (post 15.0); Driftsutgifter administrasjon (post 16.1).

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S