!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Indigee i siste fase
Under konferansen i Naryan Mar fikk entreprenørene møte "Dragons" som evaluerte bedriftsideene som ble presentert på 1minutt.
Indigee, den kjappe måten å si Indigenous entrepreunership på, er et prosjekt der over 70 unge urfolksentreprenører deltar. Det er et grenseoverskridende prosjekt som skal stimulere flere til å starte egne bedrifter i nordområdene og har som formål å få flere entreprenører til barentsregionen, med utgangspunkt i urfolkskultur.

Publisert: 09.02.2012

Indigee – indigenous entrepreneurship er et prosjekt som har eiere i hele barentsregionen. Det Internasjonale Barentssekreteriatet er initiativtaker og har fått finansiering fra blant annet Udenrigsministeriet i Danmark, WGIP, Unireg, sametingene, fylkeskommuner med flere. Det er ulike partnere i de fire deltakerlandene og der har man også hentet bedriftsrådgivere til deltagerne. Blant medeierne finnes Svenske Samernas Riksförbund (SSR), Norske Samers Riksforbund (NSR), Finske samers sentralforbund (SSG) og nenets-foreningen Yasavey.

Les mer om prosjektpartnere her og om de som har finansiert Indigee her.

 

Bakgrunnen for Indigee-prosjektet

Samer, nenetsere, komier og vepserer er urfolk i barentsområdet. Industriell utvikling og uttak av naturressurser i nordområdene gjør at barentsområdet opplever en økonomisk vekst. Denne utviklingen skjer på urfolks tradisjonelle områder og påvirker levesett og samfunn. Urfolkenes tradisjonelle handelsmåter og metoder er blitt redusert fordi mye areal kreves til industriell utvikling. En del av disse gir sosio-økonomiske problemer som arbeidsledighet, alkoholmisbruk og andre problemer som urfolk over hele verden opplever. Marginalisering og diskriminering ved autoriteter og andre institusjoner med økonomiske interesser i urfolks landarealer er andre grunner for dårlig sosio-økonomisk situasjon for urfolk. Derfor er Indigee-prosjektet et viktig virkemiddel som har potensiale til å etablerer flere arbeidsplasser som utvikler urfolkssamfunn. Prosjektets mål er å øke antall bedrifter, få flere sysselsatte og få et tettere samarbeid over landegrensene.

Innovative og motiverte entreprenører

Indigee, indigenous entrepreneurship, har arrangert tre konferanser der deltakerne har møtt opp for å utvikle bedriftsideene sine. Urfolksungdom fra nordområdene i Norge, Sverige, Finland og Russland har reist til ulike konferansesteder i barentsområdet. Siste konferansen ble arrangert i den russiske byen Naryan-Mar nord i Russland, i nenetsisk selvstyreområde (Nenets Autonomy Okrug). De andre konferansene har vært arrangert i Inari i Finland og i Vilhelmina i Sverige. Der har unge entreprenører lært å utvikle og starte bedrifter og selvfølgelig møttes for å danne nettverk. Nå er det meningen at entreprenørene skal ha de verktøyene de trenger for å kunne lede eller starte opp en bedrift. De er blitt motiverte for å etablere en bedrift og har blitt kjent med andre gründere med ganske lik bakgrunn fra hele barentsregionen. Nettverksbygging er et av målene i Indigee-prosjektet og de unge entreprenørene får et bredt og mangfoldig nettverk som de kan bruke når de skal begynne å markedsføre sine bedrifter og tilslutt selge egne produkter og tjenester med utgangspunkt i sin egen kultur.

Les mer om hva og hvordan unge entreprenører får realisert drømmene sine her.

 --------------

Sámegillii / på samisk 

 

 

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S