!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Nyhetsarkiv - Norske Samers Riksforbund (NSR)
 

1,1 million til Árran
Etter at Sametingets tilskuddstyre hadde møte i Trondheim forrige uke kan mange juble. En oversikt viser at Árran Julevsáme Guovdásj / Árran Lulesamisk Senter i Tysfjord alene får 1.173.000 kroner til 7 ulike prosjekter. 
Les mer her  22.06.2010
Arbeiderpartiet med budsjettrot
Ronny Wilhelmsen i Aps sametingsgruppe påstår i en nyhetssak på Aps egne nettsider at NSR kommer med bevisst feilinformasjon i sak om Sametingets budsjett. Wilhelmsen etterspør informasjon fra NSR i saken, og den skal han selvsagt få.
Les mer her  18.06.2010
Bibelen i ny språkdrakt
Tilskuddsstyret i Sametinget har bevilget 435.000 kroner til transkribering av den samiske Bibelen. Ny skriftnormal i nordsamisk har gjort dette arbeidet nødvendig.
Les mer her  17.06.2010
Dyremassakrene på Saltfjellet er et samfunnsansvar
– Nå må dyrelidelsene ta slutt! Samferdselsministeren og landbruksministeren må bevilge penger for å få bygd det 52 kilometer lange reingjerdet langs jernbanen på Saltfjellet som er nødvendig for å få en stopp på reinmassakrene, sier sametingsrepresentant for NSR, Ann-Mari Thomassen.
Les mer her  17.06.2010
Aili tilbake etter sykefravær
NSRs leder og parlamentariske leder for sametingsgruppa, Aili Keskitalo, er tilbake i jobb etter lengre tids sykefravær.
Les mer her  15.06.2010
Skuffet over at utveksling ikke støttes
Samiske elever har et stort behov for å bruke samisk språk på naturlige språkarenaer. Studieturer og elevutveksling kan øke motivasjonen for å velge samisk språk og styrke læringen. – Det er skuffende at ikke sametingsrådet ønsker å jobbe frem en egen støtteordning for elevutveksling og studieturer i Sápmi sier Lisbeth Somby, sametingsrepresentant for NSR.
Les mer her  11.06.2010
Nordnesfjellet truer sjøsamiske områder
Sametingsrepresentanter fra NSR, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet krever fortsatt overvåkning av Nordnesfjellet i Lyngen.
Les mer her  11.06.2010
Godtar ikke at Sametingets tospråklighetsmidler brukes til lån og avdrag
NSR merker seg at rapportene om bruk av Sametingets tospråklighetsmidler viser at en stor andel av bevilgningen går til formål som ikke kan defineres inn under retningslinjene. 
Les mer her  11.06.2010
Bli med på sommerens beste roadtrip. Ny påmeldingsfrist til joikebussen!
Start sommeren med joikebuss til Ankarede, som er stor sommer-happening i sør-samisk område. Påmeldingsfristen er utvidet til: lørdag, 12.juni 2010. Alle som deltar på joikebussen er med i trekningen av en Ipod touch (16 Gb), samt at vi lodder ut festivalbilletter til både Riddu Riđđu og Márkomeannu. Få med deg alle du kjenner og send inn din påmelding allerede nå til nsr-u@nsr.no
Les mer her  11.06.2010
NSR fremmer nye saker under sametingsplenum
NSRs sametingsgruppe fremmer nye saker innen helse og utdanning under det pågående sametingsplenum denne uken: Lisbeth Somby om samisk tolkesentral; Miriam Paulsen om gjennomgang av barnehagetilbud til samiske barn og Silje Muotka om opplæringsloven og rett til opplæring i og på samisk. Flere saker kommer.
Les mer her  08.06.2010
Bøkfjorden må ikke ofres
NSR støtter anmeldelsen av Sydvaranger Gruve AS for brudd på forurensningsloven og at de bør straffes for kjemikaliedumpinga i Bøkfjorden.
Les mer her  07.06.2010
Samisk vårtur i Harstad
Harstad historielag invitere medlemmer og andre interesserte med på vårtur med samisk fortegn. Guide for anledningen er NSRs landsstyremedlem Kjell-Erland Pedersen.
Les mer her  03.06.2010
NSR med 1,2 millioner mer til språk og kultur
NSR holder i sitt forslag til revidert budsjett for Sametinget 2010 fokus på viktigheten av å styrke arbeidet med samisk språk og vil løfte alle våre ti språksentre.
Les mer her  28.05.2010
Indianerhøvding til kamp mot Statoil
Hereditary Chief Francois Paulette fra stammen Dene Nation i Canada har vært i Norge og truffet samer med tanke på å gi informasjon om tjæresandsaken.
Les mer her  27.05.2010
Ny påmeldingsfrist til joikebussen. Meld deg på nå!

Har du lyst til å joike dagen lang? Har du lyst til å lære nye joiker fra ulike områder? Eller har du bare lyst til å henge med gamle og nye venner? Da burde du delta på joikebussen som kjører fra Varanger i nord til Ankarede i sør. Stå ved veikanten å joik, så stopper bussen å tar deg med! :) Vi lover høy joikefaktor! Melder du deg på i dag?

Påmeldingfrist: lørdag 12.juni


Les mer her  24.05.2010
NSR spør om samekonvensjonsprosessen
NSRs sametingsgruppe etterlyser i brev til sametingspresidenten en redegjørelse for prosessen omkring arbeidet med samekonvensjonen og andre sentrale samiske saker. Brevet kan du lese i sin helhet her.
Les mer her  22.05.2010
Årsmøtetid
Våren er tid for så mangt, blant annet årsmøtene i NSRs lokallag.
Les mer her  18.05.2010
Gleder seg til YouTube på lulesamisk
150.000 kroner skal brukes til å lage en lulesamisk oversettelse av YouTube. – Det er gledelig at også regjeringen vil satse på YouTube på lulesamisk, sier Miriam Paulsen, sametingsrepresentant for NSR og medlem av Sametingets tilskuddsstyre.
Les mer her  03.05.2010
NSR-U skuffet over NRK Sámi Radios språkprioritering
NSR-U har sendt et åpent brev til NRK Sámi Radio der man ber om forklaring på Sámi Radios nedprioriteringer av samisk i blant annet barne- og ungdomsprogrammene. Brevet kan leses her.
Les mer her  27.04.2010
Tromsø sameforening med nytt styre og ny hjemmeside
Det nye styret i Tromsø sameforening er godt i gang med å videreutvikle foreningsarbeidet. Man har lansert ny hjemmeside, og lover storstilt samefest for å feire foreningens 40-års-jubileum til høsten.
Les mer her  26.04.2010
Samiske stedsnavn skiltes i Skånland kommune
–  Endelig en seier! 22. april 2010 vil bli husket som en historisk og gledens dag for samene i regionen, sier Ann-Mari Thomassen. Nå får vi endelig se også de samiske navnene på Vuopmegeahči, Hoanttas og Sáltejávri skiltet.
Les mer her  23.04.2010
– Fordel Helgas 3000 tonn torsk nå
Med bakgrunn i den varslede stoppen i torskefisket mener NSR at fiskeriministeren må fordele de 3000 tonn tidligere fiskeriminister Helga Pedersen lovte. 3000 tonn vil utgjøre en forskjell i Nord-Troms og Finnmark.
Les mer her  23.04.2010
NSR om Norge og menneskerettighetskonvensjonen
NSRs syn på hvordan Norge lever opp til menneskerettighetskonvensjonen legges i dag fram for FNs spesialrapportør. NSR valgte å fokusere på samiske barns rettigheter i møte med offentlige myndigheter og barnevernstjenester.
Les mer her  16.04.2010
Taler om samiske fiskerirettigheter til FNs spesialrapportør
FNs spesialrapportør for menneskerettigheter og fundamentale friheter for urfolk, James Anaya, besøker Sápmi i disse dager. NSRs fungerende leder Gunn-Britt Retter deltar og holdt idag tale om "Samiske rettigheter til fiskeriene i kyst- og fjordområder".
Les mer her  15.04.2010
Sjøsamiske rettigheter må anerkjennes nå
Arbeidet med Kystfiskeutvalgets innstilling fortsetter når Sametinget skal til konsultasjoner med Fiskeridepartementet om forslaget. NSR har store forventinger til det videre arbeidet med Smith-utvalgets innstilling.
Les mer her  19.03.2010
Finnmarksløpet 30 år – en folkefest
Finnmarksløpet har utvikla seg til en folkefest for store deler av Finnmark, og NSRs organisatoriske nestleder Gunn-Britt Retter gleder seg til 100-mils-konkurrentene kommer gjennom sjekkpunkt Varangerbotn 17. mars.
Les mer her  15.03.2010
NSR-U søker joikere til joikebuss-prosjektet
Norske Samers Riksforbunds ungdomsutvalg (NSR-U) søker etter joikere til joikebussprosjektet som gjennomføres våren 2010. Joikerne skal veilede og være instruktører på joikebussen og lære deltakerne lokale joiker.
Les mer her  12.03.2010
Skånland vgs. bør bli en statlig samisk videregående skole
Skånland videregående skole bør bli en statlig samisk skole slik som de samiske videregående skolene i Karasjok og Kautokeino, sier Ann-Mari Thomassen.
Les mer her  12.03.2010
Aili Keskitalo er sykmeldt
NSRs leder og parlamentariske leder Aili Keskitalo er sykmeldt.
Les mer her  10.03.2010
Til lykke med den internasjonale kvinnedagen!
100 år etter at den internasjonale kvinnedagen første gang ble markert, ønsker NSR i solidaritet både kvinner og menn til lykke med dagen.
Les mer her  08.03.2010
Fortellingene fra Karasjok må utgis som bok
NSR mener at sametingsrådet nå må grave dypt i lommene sine og sikre at fortellingene fra 10.-klassingene i Karasjok utgis i bokform før skoleåret tar slutt.
Les mer her  03.03.2010
AP og Árja begrenser samisk næringsutvikling i Troms
NSR vil innlemme Karlsøy, Nordreisa og Balsfjord kommuner i det geografiske virkeområdet for søkerbasert tilskudd til næringsutvikling og foreslo dette i Sametingets plenum. Sametingets flertall sa nei.
Les mer her  26.02.2010
Språkvitalisering i praksis
I går holdt fire av NSRs sametingsrepresentanter innlegg fra Sametingets talerstol – på samisk – for første gang! Kirsti Guvsám, Miriam Paulsen, Geir Tommy Pedersen og vararepresentant Cecilie Grape har brutt hver sin milepæl.
Les mer her  24.02.2010
NSR krever egen lov for kystfolkets rettigheter
– Regjeringen må raskt gjennom konsultasjonene med Sametinget forplikte seg til å følge opp urfolksdimensjonen gjennom et lovforslag, sier NSRs parlamentariske nestleder, Geir Tommy Pedersen.
Les mer her  23.02.2010
Nei til sammenslåing av Samisk høgskole og Høgskolen i Finnmark
NSR avviser direktivet fra Aps parlamentariske leder Helga Pedersen om at Samisk høgskole og Høgskolen i Finnmark skal sammenslåes, enten frivillig eller med tvang.
Les mer her  23.02.2010
NSRs sametingsgruppe kunngjør nye saker under plenum
Under Sametingets plenumsmøte denne uken reiser NSRs sametingsgruppe nye saker blant annet om støtteordninger for elevutveksling i Sápmi og om norsk lakseoppdrett i andre urfolksområder, aktualisert nå under OL i Canada.
Les mer her  23.02.2010
Vil satse på samiske språksentre
NSRs sametingsgruppe foreslo i forbindelse med budsjettbehandlingen 2009 å øke støtten med kroner 300.000 til hvert språksenter. NSR mener at rapportene som er lagt frem for Sametingets behandling viser at det er et stort behov for mer økonomiske ressurser.
Les mer her  17.02.2010
Samiske barn må få moderne læremidler
– Det er svært alvorlig at samiske barn stiller dårligere enn andre barn når det gjelder tilgangen til nye læremidler, sier Silje Karine Muotka, som leder Sametingets oppvekst-, omsorgs- og utdanningskomite.
Les mer her  12.02.2010
NSR ønsker Sametinget sterkere inn i jordbruksforhandlingene
Landbruks- og matdepartementet har avvist krav om konsultasjoner med Sametinget i forhold til jordbruksforhandlingene. NSR fremmer nå sak i Sametinget med krav om at regjeringen oppfyller sine forpliktelser ovenfor det samiske folk.
Les mer her  10.02.2010
Om samisk språk og pedagogikk i samiske barnehager
I forbindelse med saken om ansettelse av pedagogisk leder ved Árran mánnágárdde har NSRs sametingsgruppe sendt brev til Fylkesmannen i Nordland, Tysfjord kommune, Sametinget og Kunnskapsdepartementet hvor man ønsker å få problematisert prinsipielle sider omkring språk i samiske barnehager.
Les mer her  05.02.2010
Forrige side1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ... 35  Neste side
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S