RSS-feed

Velg språk!

 Odasvuorká - Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR)
 

Sámi giliid birgenláhki
Viktor Trosten lea Deanu Sámiid Searvvi stivrralahttu. Searvvi ovddeš jođiheaddji berošta árbevirolaš sámi meahcásteamis. Loga jearahallama Viktor Trosteniin dás.
Loga eanet  26.01.2007
Rámida sámi symbolaid várjalanbarggu
Pocahontas-suoláduhttin lea rahpan eamiálbmogiid čalmmiid. Dál galget sámi duodji, sámi symbolat ja sámi cealkimat suodjaluvvot kommersiealla ávkkástallamiid vuostá. – Dárbbašlaš ja illudahtti, cealká Lene Hansen, NSR joavkojođiheaddji Sámedikkis.
Loga eanet  20.01.2007
Riddoguolástuslávdegoddi ja sámi vuoigatvuođat
Norgga Sámiid Riikkasearvi lea álo leamaš dan oaivilis ahte mearrasámiin leat vuoigatvuođat, čállá NSR jođiheaddji Silje Karine Muotka dán lohkkiidreivves Altapostenis.
Loga eanet  19.01.2007
Nanus sámegieloahpahus Romssa gávpogis
Romssa Sámiid Searvi oaidná dárbbu nannet Romssa suohkana nuoraidskuvlla sámegieloahpahusa, ja evttoha ahte Romssa suohkan nammada Sommerlyst nuoraidskuvlla ressursaskuvlan, muitala Romssa Sámiid Searvvi jođiheaddji Anita Lervoll. 
Loga eanet  13.01.2007
Nuoraid juoigangilvvu vuoiti
Per Inge Guttorm Johansen (19), Porsáŋggus eret, vuittii Nuoraid Juoigangilvvu 2006 maid Kárášjoga Sámiid Searvi ja Kárášjoga samenuorat lágidedje ovttas.
Loga eambbo  07.01.2007
Sámedikki presideanta Aili Keskitalo ođđajagisárdni 2007
Sámedikki presideanta, Aili Keskitalo doalai iežas nuppi ođđajagisártni ođđajagimánu vuosttaš beivvi. Loga su sártni dás.
Loga eanet  02.01.2007
Davvi-Nordlándda válgabiire sáhttá jávkat
Sámedikki nammadan ekspeartalávdegoddi lea guorahallamin Sámedikki válgastruktuvra árvvoštallá rievdadit biiriid sturrodagaid. Davvi-Nordlándda válgabiire sáhttá jávkat, ballet Davvi-Nordlándda sámediggeárasat.
Loga eanet  01.01.2007
NSR sávvá Márkomennui lihku!
Sámi nuoraidsearvi Stuornjárgga sámenuorak leat čuovvulan nana NSR árbevieru go leat álggahan kultuvrralaš dáhpáhusa ja čájehan "kultuvrralaš entreprenevravuohta" , cealká NSR-jođiheaddji Silje Muotka.
Loga eanet  28.12.2006
Boazodoallu ferte beassat searvat boazologu heiveheapmái
Sámedikki presideanta, Aili Keskitalo (NSR), deattuha ahte Norga lea álbmotrievttálaččat čadnojuvvon geatnegahtti ovttasbargui Sámedikkiin, ja boazodoaluin erenoamážit, dán áššis.
Loga eanet  24.12.2006
FeFo boasttu bálgáid alde
Norgga Sámiid Riikkasearvvi jodiheaddji (NSR) Silje Muotka mielas lea boastut go dienasdahkan ja profihtta biddjojuvvo ovddabeallái buot eará Finnmárkkuopmodaga hálddašeamis.
Loga eanet  21.12.2006
Nanne lullisámi áššiid
Sámediggepresideanta Aili Keskitalo (Norgga Sámiid Riikkasearvi) ja sámedigge-áirras Kirsten Appfjell Eira (Åaerjel læstoe) leaba rámis ja ilus go ovttasbargo-soahpamuš nanne lullisámi áššiid.
Loga eanet  20.12.2006
Buorre go guovllubivdoearre-ortnet evaluerejuvvo
- Buorre go lea álggahuvvon guovllubivdoeriid evalueren. Jos evaluerema boađus čájeha ahte guovllubivdoearreortnet ii doaimma, de ferte ortnet heivehuvvot nu ahte mihttomearri ollašuvvá, dadjá ráđđelahttu Ann-Mari Thomassen (NSR).
Loga eanet  19.12.2006
Deatnogátti sámiid searvi áigu várjalit luondduluosa
- Mii leat hui duđavaččat go beassat eret luossabivdinrustegiin Deanvuonas, cealká NSR riikkastivrraáirras Ingrid Nordal kommenteredettiin Ráđđehusa evttohusa várjalit Deanu luondduluosa.
Loga eanet  16.12.2006
Eai galgan šaddat badjelmeare ollu divadat
Norgga Sámiid Riikasearvvi (NSR) jodiheaddji Silje Muotka imašta go odda hálddašeamis orrot leamen bidjamin diinema ja profihta buot ovddimussii.
Les mer her  15.12.2006
Sámediggeráđđi háliida nana háldenguovlluid
- Go galgá nannet Sámedikki rolla guovllulaš ovddidanbarggus, de ferte dahkat ovttasbargo-šiehtadusaid maiddái boahtteáiggi ođđa hálden-guovlluiguin, cealká sámediggeráđi lahttu Jarle Jonassen (NSR).
Loga eanet  14.12.2006
Sámediggi berošta Guovdageainnus
Sámediggeráđđi deattuha ahte sii váldet hui duođas daid vearredaguid mat leat dahkkojuvvon agivuloš mánáid vuostá Guovdageainnus. Sámediggi lea áŋgiruššan ja áigu áŋgiruššat politihkalaččat dáinna áššiin, deattuha sámediggepresideanta Aili Keskitalo (NSR).
Loga eanet  12.12.2006
Gávpotpolitihkka gulaskuddamis
Ollu sámit fárrejit gávpogiidda ja lea áibbas čielggas ahte Norgga Sámiid Riikkasearvi ferte váldit gávpotpolitihkalaš ovddasvástádusa eambbo ja eambbo. NSR gávpot-politihkalaš plána sáddejuvvo báikkálaš servviide/sámiid servviide gulaskuddamii.
Loga eanet  11.12.2006
Birasgáhtten ja dearvvašvuohta
Sámediggeráđi politihkalaš progámma olis fuomášahtii NSR sámediggeáirras unjárgalaš Gunn Britt Retter dearvvašvuođa ja dálkkadatrievdama gaskavuođaid.
Loga eanet  11.12.2006
Buorebut dustet illástuvvon sámi mánáid ja nuoraid
Norgga Sámiid Riikasearvvi sámediggeáirras Rita-Alise Porsanger lea garrasit cuiggodan eiseválddii go eai leat moktege ráhkkanan sámi mánáid ja nuoraid dustet go leat seksuálalaččat illástuvvon. Dál lea departemeanta mieđihan boasttuvuođa.
Loga eanet  09.12.2006
Sámeservviid jahkečoahkkimat
Norgga Sámiid Riikkasearvvi báikkálaš searvvit lávejit doallat jahkečoahkkimiid dáid áiggiid. Dás sáhtát oaidnit makkár searvvit dollet jahkečoahkkima lagamus áiggi, gos ja goas jahkečoahkkimat leat.
Loga eanet  06.12.2006
Preasseadieđáhus: Geafes riikkaid ovddidanbarggu moivi hirpmáhuhttá
Norgga Sámiid Riikkasearvvi jođiheaddji (NSR) Silje Karine Muotka, lea hirpmáhuvvan go geafes riikkaid ovddidanbargoruđat, mat livčče galgan mannat eamiálbmogiidda, eai leat ollen eamiálbmogiidda nu go livčče galgan.
Loga eanet  05.12.2006
Sámi ovddidanfoanda ii unniduvvo
Sámediggeráđđi háliida aiddostit ahte ii leat riekta nugo mediat mannán vahkus vikkahedje ahte juolludusat Sámi ovddidanfondii leat unniduvvon, cealká Jarle Jonassen (NSR).
Loga eanet  05.12.2006
Davviguovlostrategiija ja eamiálbmotpolitihkka
- Ráddehusa davviguovlo-strategiijas leat má?ga miellagiddevaš cuoggá, cealká Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) jodiheaddji Silje Karine Muotka ja lea sádden gulaskuddancealkámuša.
Loga eanet  04.12.2006
Kronihkka: Sámi joatkkaskuvllat dehálaccat
- Ii sáhte eahpiditge ahte guhkes áiggi mihttomearri berre leat ahte Sámediggi hálddašisgoahtá guokte stáhtalaš sámi joatkkaskuvlla, cállá NSR-jodiheaddji Silje Muotka dán kronihkas.
Loga eanet  03.12.2006
Duhtavaš Ráđđehusa davveguovlostrategiijain
Sámedikki presideanta Aili Keskitalo (NSR) lea duhtavaš Ráđđehusa strategiijain davveguovlluid várás, ja deattuha erenoamážit ahte Norgga eiseválddit bidjet eamiálbmogiid vuoigatvuođaid vuođđun guovlluid ovddideapmái.
Loga eanet  03.12.2006
Skum jođiha doarjjastivrra
Sámediggeáirras John Harald Skum gii ovddasta Norgga Sámiid Riikkasearvvi (NSR) válgabiires 6 Áltá/Fálesnuorri, lea odne válljejuvvon Sámedikki doarjjastivrra jođiheaddjin.
Loga eanet  01.12.2006
Buriin movttain ovttasbargat ođđa parlamentáralaš jođihangottiin
Sámedikki presideanta Aili Keskitalo (NSR) šiitá ahte lea sáhka politihkalaš guovtteoaivilvuođas. NSR sámediggejoavku válljii ikte ođđa parlamentáralaš jođiheaddji siskkáldas organisatuvrralaš sivaid geažil.
Loga eanet  01.12.2006
NSR ođđa parlamentáralaš jođihangoddi
Norgga Sámiid Riikkasearvvi sámediggejoavku lea válljen nuppáštuhttit NSR parlamentáralaš jođihangotti. Dát dahkko maŋŋil go Ann Mari Thomassen luobai parlamentáralaš jođihangottis go váljejuvvui ráđđelahttun Sámediggái.
Loga eanet  30.11.2006
Sámepolitihkalaš forum boarrásiid várás
Vai boarrásiidda sihkkarastojuvvo duohta váikkuhanfápmu dain áššiin main sii beroštit, ja vai sihkkarastojuvvo ahte Sámediggi oažžu ávkki dan gelbbolašvuođas mii boarrásiin lea, de berre Sámediggi árvvoštallat ásahit dakkár fora, mas boarrásiid ja Sámedikki gaskasaš ovttasbargu formaliserejuvvo.
Loga eanet  29.11.2006
Sámi oahpponeavvojahki – Sámi máhttolokten
Guhkes áiggi juo lea leamašan oahppneavvováilivuohta sihke sámegielas ja sámegilli mánáidgárddis gitta joatkkaskuvlla dássái. Dál manna beare guhkes áiggi gárvet doarvái oahpponeavvuid, danne go eai leat doarvái ruđalaš ja olmmošlaš návccat. Dán ášši loktii NSR sámediggeáirras, Gunn-Britt Retter, NSR/SáB ovddas otná dievasčoahkkimis Kárášjogas.
Loga eanet  28.11.2006
Rekrutteren duodjái ja duodjeealáhussii
Duodji lea hui dehálaš ealáhus ja identitehtaguoddi min kultuvrras ja duojit gullet min dehálaš identitehtamearkkaide. Dán dadja NSR Kárášjoga válgabire sámediggeáirras Synnøve Solbakken-Härkönen. Son váillaha doaimmaid man bakte sáhtašii nannet rekrutterema duodjái ja duodjeealáhussii, ja ovddidi ođđa ášši dán birra odná Sámedikki dievasčoahkkimis.
Loga eanet  28.11.2006
Sámefeasta ja juoigangilvu
Sámefeasta ja juoigangilvu mas leat buorit vuoittut, lávvardaga juovlamánu 30. beaivvi 2006 Kroas Kárášjogas. Lágideaddjit Kárášjoga sámiid searvi ja Kárášjoga sámenuoraidsearvi ovttas.
Loga eanet  26.11.2006
Struktuvragaskaoamit guolástanfatnasiin
Norgga Sámiid Riikkasearvvi guláskuddancealkámuš NAČ 2006:16 ”Struktuvragaskaoamit guolástanfatnasiin” lea dál almmuhuvvon neahttasiidduin ollislaččat sihke dárogillii ja sámegillii. NSR gulahallanolmmoš dán áššis lea NSR-jođiheaddji Silje Karine Muotka.
Loga eanet  23.11.2006
Sámi váldoorganisašuvnnat coahkkinastet Sámediggerádiin
Sámi váldoorganisášuvnnat Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR), Sámi Álbmotlihttu (SFF) ja Sámi Ædnansearvi (SLF) coahkkinastet Sámediggerádiin guovvamánu 15. beaivvi lassi doarjagiid birra, muitala NSR-jodiheaddji Silje Muotka.
Loga eanet  22.11.2006
Cealkámuš: Areálageavaheapmi Finnmárkkus
Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) lea nu go earátge oassalastán Finnmárkkuopmodaga rabas coahkkimiin ja buktán cealkámuša earret eará areálageavaheamis, muitala NSR-jodiheaddji Silje Muotka.
Loga eanet  21.11.2006
Ann-Mari Thomassen ođđa ráđđelahttu
NSR Sámediggeáirras, Ann-Mari Thomassen, lea nammaduvvon ođđa ráđđelahttun Sámediggái. Thomassen nammaduvvui Sámediggeráđđái danin go ráđđelahttu, Randi A. Skum, oaččui eatnevirgeluomu.
Loga eanet  21.11.2006
Gulaskuddan: Luossasajiid juogadeami njuolggadusat
Norgga Sámiid Riikkasearvi háliida buktit cealkámušaid daidda hálddašanbargguide maid Finnmárkkuopmodat lea bargamin ja ovdánahttinbargguide mat dahkkojuvvojit dán oktavuođas ja lea gieskat sádden gulaskuddan-cealkámuša Finnmárkkuopmodahkii.
Loga eanet  14.11.2006
NSR-jodiheaddji Silje Muotka logaldallá konferánssas
Romssa fylkkamánni lágida konferánssas "Árbevierut ja odda doaimmat meahcis" skábmamánu 15.-16. beivviid 2006 Finnsnes hoteallas. Geain leat gokko vuoigatvuodat meahcis? Mo má?ga beroštumi galget cáhkat? Dát ja eambbo vel gažaldagat ságastallojuvvojit.
Friluftskonferansen  13.11.2006
Gulaskuddan: Meahcce-geavaheami rievdan Finnmárkkus
Áigemearri buktit gulaskuddamiid Sámedikki gaskaboddasaš njuolgadusaide meahccegeavaheami rievdamii Finnmarkkus lea nohkan. Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) lea okta máŋggaid ásahusain mat leat buktán cealkámuša. Osiid logat dás.
Loga eanet  12.11.2006
Rekrutteren lullisámi oahpuide - Čoahkkin Troandimis
Sámediggeráđđi áigu nannosit vuoruhit buriid doaimmaid mat oččodivčče studeanttaid lullisámi oahpuide ja bovde čoahkkimii gaskavahku juovlamánu 6. beaivvi dii. 1000-1600 Rica Nidelven Hoteallas Troandimis, muitala sámediggeráđi lahttu Jarle Jonassen (NSR).
Loga eanet  10.11.2006
Forrige side1  ... 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  Neste side
NSR medias
Evttoha ásahit priváhtaskuvllaid
Presideanta lea vuollánan
NSR ovddida otne eahpeluohttamuša
NSR ii arvan árvalit eahppeluohttámuša...
Olli ferte čilget oaiviliiddis

 

Maŋimuš kommentárat artihkkalaiidda

NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Berrejit ásahit studeantastipeandda
  • 55nl
Duhtavaš go sámegielstipeanda lea lassánan
  • cuhRbaCCgbGvKR
  • Tøffa govva!

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Poastboksa 173 - 9521 GUOVDAGEAIDNU
Tlf.: +47 78 48 69 55  * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

Hápmen: Samipress Medietjenester
Siidovuogádat:
Interkodex A/S