!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Samtingsrådet melder Sametinget ut av landbrukspolitikken
Sametingsrepresentant for NSR, Geir Tommy Pedersen, kommer med sterk kritikk av det Arbeiderpartiledede Sametingsrådet og sametingsråd Marianne Balto, for manglende behandling av stortingsmeldingen om landbruks- og matpolitikken, Meld. St. 9 (2011-2012), Velkommen til bords.

Publisert: 06.06.2012

- Vi snakker om en nærmest total mangel på behandling. Jeg er dypt sjokkert over at sametingsrådet ikke har fulgt opp Sametingets enstemmige vedtak som i klartekst fastslo at vi skulle få behandle hele stortingsmeldingen. Det er betenkelig at Sametingsrådet ikke følger opp, og med det neglisjer et enstemmig plenumvedtak, sier Geir Tommy Pedersen. 

NSR viser til sak 11/12 der et enstemmig Sametinget ber om at: «Sametinget vil behandle stortingsmelding om landbruks- og matpolitikken, Meld. St. 9 (2011-2012), Velkommen til bords

Det mest oppsiktsvekkende i denne saken er, i følge Pedersen, at sametingsrådet ikke har tatt kontakt med Stortinget for å klargjøre at Sametinget ønsket å behandle stortingsmeldigen om den overordnede landbruks- og matpolitikken.

- NSR konstaterer at Stortinget har vedtatt strukturene for den fremtidige overordnede landbrukspolitikken. Sametingsrådet har ødelagt for Sametingets mulighet til å påvirke Stortingets behandling av landbrukspolitikken. Dette er graverende, sier Pedersen.

- Når vi vet at det er et «bondeopprør» mot regjeringens landbrukspolitikk og at bondeorganisasjonene har brutt forhandlingene med staten. Er Sametingsrådets neglisjering og drenering av enstemmige Sametingsvedtak i landbrukspolitikken en støtte til Arbeiderpartiregjeringens nedleggelse av jordbruket i samiske områder, undrer Pedersen.

NSR mener at saken viser en manglende respekt for Sametings plenumsvedtak. - Hele vårt parlamentariske system er bygget på at det er Sametingets plenum som fatter vedtak og at Sametingsrådet følger opp de vedtakene som blir gjort. At Sametingsrådet hever seg over disse spillereglene er rystende. Er Sametinget tjent med et sametingsråd som ikke tar sine plikter på alvor, avslutter Pedersen spørrende. 

-------

Sámegilli / På samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S