!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Se høringen om Kystfiskeutvalget i opptak

Randi A. Skum og Silje K. Muotka representerte NSR i høringen.


Mandag 7. mai var det åpen høring i Stortingets næringskomite om Kystfiskeutvalget. Les her hvem som representerte NSR og hvordan du kan se høringen i opptak fra en datamaskinen nær deg.

Publisert: 07.05.2012

Fra klokken 1330 mandag 7. mai ble den timeslange høringen i Stortingets næringskomite holdt. Høringen gjaldt det som formelt heter Prop. 70 L (2011–2012) Endringer i deltakerlover, havressursloven og finnmarksloven.

Her finner man høringsprogrammet, og her en lenke til hvor man kan se høringen i opptak på nett-tv.

Foruten NSR var også Samenes FolkeforbundSamerådet, BivdiOslo Sameforening og Norges Fiskarlag påmeldt.
Den pågående saken om fiskeriene i Finnmark og Nord-Troms har særlig en het potet siden daværende fiskeriminister Helga Pedersen fra Arbeiderpartiet la fram Kystfiskeutvalgets innstilling gjennom NOU 2008:5 Retten til fiske i havet utenfor Finnmark i februar 2008. Saken har vært kontinuerlig debattert i NSR, og har også vært oppe til behandling i Sametinget. Saken nærmer seg avsluttende behandling i Stortinget, men NSR som samisk hovedorganisasjon vil arbeide til det siste med å forsøke å sikre sjøsamenes og fjordfolkets rett til ressursene utenfor egne naust og fjæresteiner.
For NSR møtte Randi A. Skum og Silje K. Muotka. I tillegg var NSRs lokallag Oslo sameforening påmeldt høringen og møtte med leder Hege E. Marstein.
----------
Dersom du her på nsr.no nederst i venstre hjørne søker etter "Kystfiskeutvalget" vil det vise høy aktivitet og interesse for saken. Her har vi limt inn etpar essensielle lenker fra NSRs eget Kystfiskeutvalgs-arkiv:

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S