!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Kystfiskeutvalget og samiske rettigheter
 
Norske Samers Riksforbund har alltid jobbet under forutsetningen om at sjøsamiske rettigheter eksisterer, skriver NSR-leder Silje Karine Muotka i et leserinnlegg i Altaposten.

Publisert: 19.01.2007

Kystfiskeutvalget under ledelse av dr. juris Carsten Smith hadde folkemøte i Alta den 15.01.06. Det var et godt møte hvor særlig fjordfiskeres situasjon ble satt på agendaen. Mange spennende og gode innlegg kom fra fiskerne som beskrev både muligheter og utfordringer i forhold til fjordfisket i området.

Fjordfiskere har hatt en negativ rettsutvikling
Fjordfiskerne er en gruppe som opplever stor grad av press på grunn av feilslått reguleringspolitikk, og næringen er presset både fra havgående flåte og oppdrettsnæringen samt at denne delen av fiskeriene kommer dårlig ut i forhold til tilgang til ressursene.

Rovfiske og overbeskatning førte til at mange fjordfiskere ikke fikk fortsatt tilgang til fartøykvoter gjennom reguleringer på slutten av -80 tallet og begynnelsen av -90 tallet. Den fleksible kombinasjonsdrifta ble særlig hardt rammet. Det er det tradisjonelle fjordfisket som i stor grad er sjøsamisk fiskeri. Det innebærer ikke at ikke andre også har drevet fjordfiske. Det er stor grad av kulturintensitet i fjordfisket og det inngår derfor som en del av det materielle grunnlaget for den sjøsamiske kulturen. Det er på denne bakgrunnen at Norske Samers Riksforbund er særlig opptatt av denne delen av fiskeriene.

Lik virkelighetsoppfatning
På kystfiskeutvalgets folkemøte i Alta var det mange fjordfiskere. Det ble lagt stor vekt på spørsmål knyttet til forvaltningen av fiskeriressursene, og mange av problemstillingene som ble løftet frem handlet om at det i skrivende stund er utfordringer knyttet til både muligheten til å få seg kvoter, spørsmål knyttet til finansiering av båter og at det er vanskelig å rekruttere ungdom til fiskeriene i forhold til dagens ordninger. Det var stor grad av enighet om dette på møtet. Presiseringen av at snurrevad og seisnurpere i fjordene må holde seg utenfor fjordlinjene var et annet viktig poeng for mange av de som tok ordet på møtet.

Sjøsamiske rettigheter eksisterer
Utvalget som ledes av Carsten Smith skal utrede ”samers og andres rettigheter”. Norske Samers Riksforbund har alltid jobbet under forutsetningen om at sjøsamiske rettigheter eksisterer, og utvalgets mandat som er gitt av regjeringen tilsier at målet med kystfiskeutvalgets arbeid er blant annet å utrede dette forholdet. Når det gjelder forvaltningen av disse rettighetene, så er dette et spørsmål som bør ta utgangspunkt i prinsippet om at de som bor i nærheten av ressursene og er avhengige av disse, må ha en prioritert tilgang til ressursene. Jeg er sikker på at kystfiskeutvalgets møte i Alta var et verdifullt bidrag til utvalgets arbeid.

Skriver leder for Norske Samers Riksforbund Silje Karine Muotka i leserinnlegg i Altaposten.


Kontaktinformasjon for fiskerispørsmål:
NSR-leder Silje Muotka mobil 98487576 leder@nsr.no
Rådsmedlem Ann-Mari Thomassen man/tirs/fre 95168941 ann.mari.thomassen@samediggi.no
Politisk rådgiver Geir Tommy Pedersen 78474000/94823104 geir.tommy.pedersen@samediggi.no

Samisk versjon

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S