!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

NSRs landsmøte 2012 arrangeres i Tromsø
Tromsø sameforening blir vertsskap for NSRs 42. landsmøte som etter planen vil bli arrangert 26.–28. oktober. Språk og sametingsvalget er to saker som vil være sentrale under årets landsmøte.

Publisert: 27.04.2012

Det er NSRs lokallag som tradisjonelt inviterer til landsmøte og hjelper til med gjennomføringen. Etter at landsstyret ba lokallagene om å invitere til landsmøte for 2012 kom det inn ønsker fra Tromsø sameforening og fra Karasjok sameforening om å få være vertsskap.

NSRs 41 foregående landsmøter har vært holdt følgende steder: 1968 Kautokeino; 1969 Karasjok; 1970 Kautokeino; 1971 Tana; 1972 Skoganvarre, Porsanger; 1973 Karlebotn, Nesseby; 1974 Kautokeino; 1975 Skibotn, Storfjord; 1976 Karasjok; 1977 Hattfjelldal; 1978 Alta; 1979 Snåsa; 1980 Karasjok; 1981 Evenskjer, Skånland; (1981 Alta, ekstraordinært årsmøte); 1982 Nesseby; 1983 Spansdalen, Lavangen; 1984 Kautokeino; 1985 Oslo; 1986 Olderdalen, Kåfjord; 1987 Karasjok; 1988 Vadsø; 1989 Alta; 1990 Finnfjordbotn, Lenvik; 1991 Snåsa; 1992 Manndalen, Kåfjord; 1993 Kautokeino; 1994 Lakselv, Porsanger; 1995 Øse, Gratangen; 1996 Fauske; 1997 Alta; 1998 Kautokeino; 1999 Karasjok; 2000 Røros; 2001 Tromsø; 2002 Svanvik, Sør-Varanger; 2003 Namsskogan; 2004 Harstad; 2005 Alta; 2006 Varangerbotn, Nesseby; 2007 Bodø; 2008 Kautokeino samt 2010 Narvik. Etter endring av vedtektene i 2008 ble det ikke arrangert landsmøte i 2009 som var valgår. Endring i vedtektene i 2010 medførte at landsmøte nå arrangeres annet hvert år, mens det de øvrige år arrangeres såkalt tillitsvalgtkonferanse. Den første formelle tillitsvalgtkonferansen ble avholdt i 2011 i Kirkenes, Sør-Varanger.

NSRs landsstyre har i møte 27. mars i år i sak 06/12 enstemmig vedtatt følgende:

----- Det har kommet søknader fra Tromsø sameforening og fra Karasjok sameforening om å få arrangere NSRs landsmøte 2012. Landsstyret takker begge lokallagene for initiativene vist for å få arrangere landsmøtet.Landsstyret ser at begge lokallagene bringer tanker om gode rammer for landsmøtet, og landsstyret finner gode argumenter for å arrangere landsmøtet begge steder.

I valg av landsmøtested for 2012 legger landsstyret vekt på NSRs strategi- og virksomhetsplan for 2010–2014 hvor det under hovedpunkt om politikkutvikling heter at NSR skal fornye politikken rettet mot å sikre og styrke samisk språk. Videre heter det under hovedstrategi "Satsning på samisk språk og kultur": NSR vedtok på landsmøtet 2007 å arbeide for åpning av Samefolkets fond, og vedtok også de prioriterte satsningsområdene for perioden fram til 2013. I 2013 skal Sametinget vurdere nye satsningsområder, og i denne prosessen skal lokallagene og landsmøtet 2012 delta.

I kjølvannet av debatten om Tromsø kommunes søknad og senere tilbaketrekking av søknad om innlemmelse i forvaltningsområdet for samisk språk synes det derfor som formålstjenlig og aktuelt at landsmøtet blir arrangert i Tromsø. Landsstyret ønsker også å bidra til å holde oppe fokus på de samiske bymiljøene og utfordringer spesifikke for nettopp disse. -----

Landsstyret ser fram til landsmøtet i Tromsø, 11 år etter at Tromsø sist var arena for en slik begivenhet. Ved landsmøtet 2012 vil sametingsvalget i 2013 naturlig nok stå i fokus, og blant annet skal NSRs valgprogram til sametingsvalget ferdigstilles da, og NSRs presidentkandidat til valget i 2013 skal velges.

Det er ennå en god stund til, men vi ønsker like fullt vel møtt i Tromsø til seinhøsten!

----------

Sámegilli / på samisk

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S