!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Felles uttalelse om kystbefolkningens rettigheter

Sametingsrepresentant Geir Tommy Pedersen er fornøyd med at Sametinget hørte på NSR og vedtok en felles uttalelse om kystfolkets rettigheter.


NSR fikk gjennomslag for en felles uttalelse fra Sametinget om kystfolkets rettigheter. Nå gjenstår den virkelige jobben, og NSR er klare for å arbeide målrettet opp mot Stortinget.

Publisert: 19.04.2012

Det var knyttet stor usikkerhet til om Sametinget skulle få behandle lovproposisjon 70L; et lovforslag som vil ha store konsekvenser for kystbefolkingen i hele Sápmi. Saken sto ikke på sakslista, men NSR fikk presset gjennom en felles uttalelse som klargjør hva sametinget mener i saken.

– Vi er glade for at vi i NSR fikk gjennomslag for en felles uttalelse om kystbefolkningens rettigheter. Posisjonen på Sametinget innså heldigvis til slutt at det gir et sterkere mandat til Sametinget når man snakker med én, klar stemme overfor Stortinget, sier Geir Tommy Pedersen, fiskeripolitisk talsperson for NSR. – Stortinget trenger å få et entydig råd fra Sametinget om at de historiske rettigheter må anerkjennes i lovs form, fortsetter Pedersen.

For NSR er dette et klart signal fra Sametinget om at regjeringens lovproposisjon etter Kystfiskeutvalgets innstilling er for dårlig. – Regjeringen forsøker å gjøre folk langs kysten rettighetsløse ved å avvise en historisk rett til fiske for de som bor langs fjordene, sier Pedersen. – Regjeringen har vist at de ikke anerkjenner de historiske fiskerirettighetene, verken i Finnmark eller i andre fjorder langs kysten, og derfor må vi arbeide hardt for å få disse anerkjent når proposisjonen skal bli til lov i Stortinget, avslutter Pedersen.

----------

Sámegillii / på samisk

 

 

 

 

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S