!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Samisk kultuminneforvaltning: Ressurs eller framtidig besvær?
Sametingsrepresentant Rolf Johansen.
NSR mener at den samiske kulturminneforvaltningen må evalueres. Automatisk fredning av samiske kulturminner etter 100 år kan i fremtiden by på utfordringer i forhold til hva som blir regnet som kulturminner. NSR er også bekymret for at enkeltpersoner selv må betale for undersøkelser og registrering av vår felles kulturarv.

Publisert: 17.04.2012

– Vi mener at kulturminneforvaltninga må gjennomgås, sier Rolf Johansen, sametingsrepresentant fra Lyngen. – NSR ser viktigheten av at samiske kulturminner er vernet etter såpass kort tid som 100 år. Samisk kultur har ikke satt de store fysiske sporene etter seg i natur og samfunn, det lille som finnes skal tas vare på. Men det finnes en framtidig utfordring, sier Rolf, og illustrerer: – Dersom dagens regelverk hvor alt samisk som er over 100 år automatisk blir fredet også er gjeldende i framtiden, kan vi for eksempel få store utfordringer knyttet til hensatte moderne jordbruksredskaper og snøskutere. – Derfor må vi få en klargjøring i regelverket omkring hva som er ønskelig å ta vare på, sier han.

Et annet poeng er at under dagens ordning har enkeltpersoner selv ansvar for å bekoste undersøkelser og registrering av kulturminner ved byggeprosjekter. – Dette er et betalingsprinsipp som i praksis betyr at den felles kulturarven betales av folks private pengebok, forklarer Johansen. NSR er redd for at dette i lengden kan undergrave registreringen og ivaretakelsen av viktige kulturminner. – Vil denne ordningen ha gjenklang hos befolkningen, eller risikerer man at folk unngår å melde fra om fredete kulturminner fordi det skaper vanskeligheter og direkte kostnader i forhold til bruk av områder, bygninger og gjenstander, undrer Rolf Johansen.

NSR fremmer dette som ny sak på Sametingets plenumsmøte denne uken, og håper at Sametingsrådet vil følge den opp og gi den en skikkelig behandling. 

-------

Sámegilli / Samisk versjon

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S