!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Den samiske opplæringa
Silje Karine Muotka, leder i Sametingets oppvekst-, utdannings- og omsorgskomiteen
Merknaden til Sametingets melding om opplæring og utdanning fra NSR har tatt opp flere temaer så som rekruttering av samisk lærere, læremidler, fjernundervisning og andre saker som NSR mener må på dagsorden for å forbedre den samiske elevens skolehverdag.

Publisert: 29.03.2012

NSRs sametingsgruppe med Silje Karine Muotka, leder i Sametingets oppvekst-, utdannings- og omsorgskomiteen i spissen har utarbeidet en omfattende merknad til Sametingets melding om opplæring og utdanning til Sametingsplenumet som var i februar 2012. 

Den samiske skolen er i dag i konkurranse med den norske skolen på mange vis. Forelder og elever må vurdere om kvaliteten og innholdet i den samisk skolen er like god som det vi finner i den norske skolen. Dette innebærer at usikkerhet og spørsmål knyttet til ressurssituasjonen i den samiske skole vil være avgjørende for om samiske elever får et samisk skoletilbud. NSR fikk flertallet på Sametinget med på tanken om at helddagsskolen (skole, SFO, kulturskole, leksehjelp som del av skoledagen) som kan være viktig for å få nødvendig plass til samisk språk og kultur

Ved rekruttering av samisk lærere er det viktig å ivareta de som ønsker å ta lærerutdanning. I 2011/2012 var det 21 søkere til samisk lærerutdanning ved Samisk Høgskole, men bare 4 som var kvalifiserte. (Les om saken her). Derfor må det diskuteres hvordan man kan sikre at søkere som ikke er kvalifisert i utgangspunktet får anledning til å følge ett opplegg for å kvalifisere seg.

Faglig fordypning og tilbud om grunnleggende ferdigheter, lesing, spesialpedagogikk og metodikk er viktige videre- og etterutdanningsmuligheter for samiske lærer som må prioriteres. Fjernundervisning og didaktikk er andre tema som det må satses på i større grad. Fag- og yrkesopplæringen var ikke omtalt i meldingen i særlig grad - det har NSR tatt opp i merknaden.

Et overordnet mål for sametingets politikk er at samiske elever skal ha tilgang til kvalitative samiske læremidler i alle fag i grunnopplæringen. Det skal satses på ny teknologi slik at den samiske skolen er fremst i tilretteleggingen og bruken av nye digitale læremidler. 

Spørsmålet omkring hvorfor ikke de elever som har samisk som fag ved oppstart i grunnopplæringen skal fullføre undervisningen i emnet hele veien frem til man går ut av grunnskolen som et eksamensfag for alle varianter av samisk opplæring må også vurderes nærmere av Sametinget. Samiskfaget er identitetsdannende og viktig for de samiske elever, og det er naturlig at det undervises i elevenes eget språk i tillegg til andre fag hele veien gjennom grunnopplæringen.

Det er et paradoks at undervisningen i faget samisk og opplæring i den samiske skole ikke er foregangseksempler i verden på et vellykket tilrettelegging og tilpasning for urfolk.

Fjernundervisning er en viktig del av den samiske skolen. Utdanningsdirektoratet arbeider med en overordnet plan for fjernundervisningen. I denne sammenhengen er det sentralt at Sametinget har overordnet målsetninger i forhold til hva et fjernundervisningstilbud til samiske elever forutsetter. Les mer om fjernundervisning, utvekslingsordninger og hospitering her.

Hele merknaden fra NSR kan leses her.

Merknaden fra NSR, Arbeiderpartiet, Åarjel Saemien Gielh, Árja og Johttisamelistu kan leses her.

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S