!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Oppretting av tilskuddsordning for samiske skoler
Ann-Mari Thomassen, sametingsrepresentant for NSR, har med bekymring fulgt nedlegging av skoler i samiske bygder og områder. 

Publisert: 24.02.2012

-Nedlegging av grendeskoler uansett hvor det måtte være påvirker barna og bygda de bor i på mange måter. Nedlegging av grendeskoler i samiske bygder fører i tillegg med seg en negativ effekt språklig og kulturelt, sier Thomassen.

Thomassen er lærer, og har engasjert seg særskilt i nedleggingen av Boltås skole i Skånland kommune, en region hun kjenner ekstra godt. – Jeg hadde i det lengste håpet at kommunen innså at Boltås skole måtte få bestå som en viktig samisk institusjon i Skånland, der samisk språk og kultur er grunnstolpene i opplæringen, sier Thomassen, og forteller om videre strategi fra NSR: – Vi har fremmet sak i Sametinget der vi ber sametingsrådet utrede en tilskuddsordning for skoler med samisk innhold. – Vi har en god ide om at Kunnskapsløftet samisk kan være  grunnsteinen i opplæringen i slike skoler, fortsetter Ann-Mari Thomassen engasjert.

Thomassen forklarer nærmere om situasjonen: – I Skånland kommune sitt kommunebudsjett for 2012 ligger det inne en ønsket økonomisk besparelse ved nedleggelse av Boltås skole, uten at kommunen har sett på samfunnsperpektivene ved nedlegging av markebygdskola. Vil hensynet til samiske kulturbærere bli ivaretatt ved å flytte elevene fra markebygdskolen til sentralskolen?

Thomassen mener at kommunen han en manglende forståelse for at Boltås skole er svært viktig både for vedlikehold og utvikling av samisk språk. – Skolen er det siste skolestedet i markebygdene i Skånland og Evenes, og på nordsiden av kommunen har skolenedleggelser ført til avfolkning av de samiske bygdene. – Markebygdene på sørsiden i Skånland kommune er i vekst, det er et økende antall ungdommer som flytter tilbake til sin hjemkommune etter endt utdanning. Márkománák samisk barnehage og Boltås skole er viktige faktorer for etablering i markebygdene, nettopp pga. et trygt oppvekstmiljø for barna i nærmiljøet der samisk språk og kultur er en naturlig del. – Hvordan tenker kommunen og myndighetene å videreføre interessen for og motet til å bruke samisk? spør hun undrende.

NSR har med bakgrunn i nedleggelsen foreslått at sametingsrådet må gå i dialog med foreldre til barna som har samisk på skolen og med Skånland kommune om bevaring og styrking av Boltås skole som en samisk ressursskole der målet er funksjonelt tospråklige barn. Sametinget bør utrede mulighetene for etablering av en tilskuddsordning ved etablering av skoler der det pedagogiske grunnlaget er Kunnskapsløftet samisk for å sikre elevenes rett til opplæring i og på samisk. Dette bør tas opp med Kunnskapsdepartementet da statens andel bør være det økonomisk bærende.

Ann-Mari Thomassen vil ikke gi opp å berge Boltås skole. – Dersom kommunen ikke har tenkt å bidra til å ta ansvar for det samiske språket og kulturen i kommunen må vi være flinke og leite andre løsninger. – Jeg har håp for skolen!, avslutter en håpefull Ann-Mari Thomassen.

------------

Sámegillii / På samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S