!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Språkforvaltningsområde er bra for så mangt!
NSRs sametingsrepresentant Silje Karine Muotka ønsker at Sametinget skal undersøke hvilke ringvirkninger det gir for en kommune å være innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk.

Publisert: 23.02.2012

Muotka ønsker med dette å få belyst problematiseringen man ofte opplever rundt de økonomiske sidene av å være en språkforvaltningskommune. – Sametinget bør få synliggjort alle sider ved å være innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk gjennom en såkalt ringvirkningsanalyse, sier Muotka. – Jeg vil la meg overraske veldig om en slik analyse forteller annet enn at det for en kommune er udelt positivt å være med i forvaltningsordningen.

– I en del sammenhenger er det gitt uttrykk for at forvaltningskommunene ikke får tilstrekkelig med ressurser til å ivareta sine oppgaver som forvaltningskommune, og det skal selvsagt tas på alvor, sier hun. – Men et regnestykke avhenger av mange forhold, og disse bør Sametinget bidra til at også kommer fram i lyse. Muotka mener at en ringvirkningsanalyse vil kunne gi et mer utvidet bilde av hva ordningen med å være innlemmet i forvaltningsområdet innebærer for lokalsamfunnet.

– Vi har jo sett mye diskusjon omkring hva en innlemmelse i forvaltningsområdet innebærer i større byer i nord den senere tiden, og i disse sammenhengene har diskusjoner omkring økonomiske konsekvenser vært problematisert. Muotka fortsetter: – Videre er det også etter kommunevalget aktualisert en utfordring omkring at det har vært diskusjoner i enkelte forvaltningskommuner i forhold til å skulle melde seg ut av forvaltningsområdet for samisk språk. – Jeg tror at alle parter må bidra til å bringe kunnskap om hele ordningen, men også hva ordningen bidrar til av ringvirkninger vil gi et viktig innspill til slike debatter, avslutter Muotka.

-----------

Sámegillii / På samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S