!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Granskning av samiske institusjoners språktilbud
Sametingsrepresentant Trond Are Anti er opptatt av at språkmidler brukes mest av alt til styrking og bevaring av samisk språk.

Publisert: 23.02.2012

– Sametinget finansierer offentlige samiske institusjoner, og som sametingsrepresentant forventer jeg at de samiske institusjonene som får driftsstøtte via Sametinget, betjener befolkningen på samisk, både skriftlig og muntlig, forklarer Anti. – Enkelte av de samiske institusjonene som får driftsstøtte fra Sametinget, makter ikke i dag å gi tjenester på samisk, og vi kan ikke slå oss til ro med at situasjonen er slik den er. Anti minner om at NSR og Samefolkets Parti i spørsmål til sametingsrådet i sak 03/12 påpekte at blant annet Varanger samiske museum har mangelfull samiskspråklig servise.

Trond Are Anti og NSR/SFP har derfor foreslått at Sametinget setter i gang en vid granskning av hvordan de institusjonene som Sametinget finansierer, gjennomfører sine tjenester på samisk. Anti håper på forgang i saken og mener at en slik granskning bør være gjennomført innen plenumsmøtet i september og fremmet for plenum da. – Det er naturlig at medlemmer fra partiene og organisasjonene i Sametinget får være med på å forme innholdet i granskningen slik at vi på tross av ønske om rask granskning får et bredt utvalg til å være med i prosessen, avslutter sametingsrepresentant Trond Are Anti.

-----------

Sámegillii / på samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S