!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Glad for Røyrvik som språkforvaltningskommune
Røyrvik kommunes kommunevåpen
Fredag 9. desember behandles statsbudsjettet i komitemøter i Stortinget. I den forbindelse er det ventet at Røyrvik kommune blir tildelt midler over 2012-budsjettet til innlemmelse i forvaltningsområdet for samisk språk. Dette gleder NSR.

Publisert: 08.12.2011

Nestleder i Sametingets plan- og finanskomite, Ann-Mari Thomassen fra NSR, er glad for at kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget har lagt fram merknad til statsbudsjettet om at regjeringen snarest mulig må innlemme Røyrvik kommune i forvaltningsområdet for samisk språk.

– Dette tror jeg er en direkte konsekvens av høringsmøtet om Sametingets budsjettbehov 2012 som leder og nestleder for Sametingets plan- og finanskomite gjennomførte med Stortingets kommunal og forvaltningskomite torsdag 27. oktober i år.

Et av temaene som ble tatt opp var blant annet skuffelsen over at regjeringen ikke hadde foreslått bevilget penger over statsbudsjett til innlemmelsen av Røyrvik kommune. –Ledelsen i Sametingets plan- og finanskomite viste til regjeringens handlingplan for samisk språk og oppfordret Stortinget til å bidra til at Røyrvik kommune blir innlemmet siden kommunen har et enstemmig kommunevedtak i saka.

–Jeg er derfor veldig fornøyd med flertallsmerknaden fra kommunal- og forvaltningskomiteen som mest sannsynlig vil medføre at Røyrvik kommer med over revidert statsbudsjett. Ann-Mari Thomassen avslutter med en hilsning til Røyrvik kommune: – Vi gratulerer befolkningen i Røyrvik kommune med mulighetene dette vil gi for det sørsamiske språket og den sørsamiske kulturen i både kommunen og regionen rundt! 

----------

Saemiengïelesne / på samisk

Kommenter denne artikkelen   
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S