!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Verdighetsgaranti for eldre samer i Oslo
Lisbeth Somby og Kirsti Guvsám (venstre) fra valgkrets 13 Sør-Norge foreslår et pilotprosjekt for å møte utfordringene som en samisk eldrebølge vil medføre.

 - Nå må vi sikre eldre samer i Oslo og omegn verdighetsgaranti, sier NSRs sametingsrepresentant Kirsti Guvsám som fremmet en sak om dette på Sametinget i begynnelsen av juni.Publisert: 17.06.2011

Guvsám foreslo at Sametinget skal jobbe for at det etableres et pilotprosjekt i Oslo, hvor en sykehjemsavdeling får ansvar for omsorgstilbud for eldre samer i Oslo og omegn. Et slik prosjekt vil være med på å sikre tilstrekkelig fagkompetanse blant ansatte, og dertil et bedre tilbud for den enkelte.

-       Áhkko og áddjá skal kunne snakke samisk i møte med helsepersonell. Ja, for det er viktig at samiske eldres verdighet ivaretas med de behov den enkelte har. Det er viktig at man skal kunne bruke sitt morsmål i møte med helsepersonell. Det er også viktig å møte kjente kulturuttrykk, som for eksempel mattradisjoner, fortsetter Kirsti Guvsám.

-Et pilotprosjekt vil nettopp være viktig for å finne gode løsninger på disse utfordringene. Vi står jo foran en samisk eldrebølge, og derfor er det viktig å allerede nå ta tak i disse utfordringene.

Kirsti Guvsám håper Sametignet vil ta tak i denne saken snarest.

-Vi har ingen tid å miste. Det er at tjenestetilbud til samiske eldre utformes i forhold til de behov samiske eldre, avslutter Kirsti Guvsám.

 

 

---------------

Sámegilliii / På samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S