!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Regjeringen må stanse omstillingsarbeidet i reindriftsforvaltningen

- Regjeringen må umiddelbart stanse omstillingsarbeidet i reindriftsforvaltningen, sier Norske Samers Riksforbund (NSR) sametingsrepresentant Kirsti Guvsám som sitter i Oppvekst-, omsorgs-,og utdanningskomite i Sametinget. Hun viser til at regjeringen har gått bak ryggen til Sametinget og reindriftsnæringen.Publisert: 03.06.2011

Oppvekst,- omsorgs,- og utdanningskomiteen på Sametinget har behandlet saken om reindriftsforvaltningen i Norge. Komiteen mener at omstillingsarbeidet må stanses umiddelbart. Regjeringen med statsråd Brekk i spissen uttrykte gjennom en pressemelding store endringer i organisering av den nye reindriftsforvaltningen. Dette uten å konsultere og informere Sametinget.

 

- I konsultasjonsavtalen mellom Regjeringen og Sametinget forplikter regjeringen å konsultere Sametinget i spørsmål som angår samiske saker. Vi konstaterer at denne avtalen er brutt. Vi konstaterer også at informasjon om arbeidet er blitt holdt tilbake, selv at Sametinget har etterspurt informasjonen. Vi finner en slik hånderting uakseptabel, fortsetter Guvsám.

 

Sametinget og Norske reindriftssamers landsforbund (NRL) har blitt enige om at det skal opprettes et utvalg som skal se på endringer i forvaltningen. Det er enighet om mandat og representanter i utvalget.

 

-Vi ser det som svært viktig at utvalget setter igang arbeidet snarest, og ber regjeringa om å følge Sametingets og NRLs syn på dette. Det er viktig med en slik prosess for at den fremtidige forvaltningen av reindrifta skal ha legitimitet blant reindriftsutøverne selv. Derfor mener vi at denne saken må utelukkes fra landbruks- og matmeldingen som regjeringen snart vil legge fram, avslutter Kirsti Guvsám.

 

---------

Sámegillii / På samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S