!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Oppfordrer til politisk enighet om Kystfiskeutvalgets forslag
NSRs sametingsgruppe forventer nå at fiskerministeren avklarer regjeringens posisjon i saken, og møter Sametinget for å sikre politisk enighet om hvordan man nå skal realisere Kystfiskeutvalgets forslag.

Publisert: 07.04.2011

NSRs sametingsgruppe er svært glade for at både SV og Sp nå støtter en anerkjenning av samers og andres historiske rettigheter til fiske i Finnmark. NSRs sametingsgruppe har store forventinger til at en samlet regjering gir sin tilslutning til Kystfiskeutvalgets forslag.

Kystfiskeutvalget, under ledelse av Carsten Smith, la fram sin enstemmige innstilling i februar 2008. Kystfiskeutvalget slo fast at historiske rettigheter og urfolksrettigheter medfører at befolkningen har rett til fiskeressursene utenfor Finnmarkskysten. Utvalget foreslo en egen Finnmarksfiskelov, samt en regional forvaltning av fiskeressursene.

NSRs sametingsgruppe forventer nå at fiskerministeren avklarer regjeringens posisjon i saken, og møter Sametinget for å sikre politisk enighet om hvordan man nå skal realisere Kystfiskeutvalgets forslag.

 

----------

Sámegillii / på samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S