!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Vil ha sametingsalternativet på bordet

Aili Keskitalo er forundret over LMD.

 

NSR-leder Aili Keskitalo spør om ikke sametingsalternativer til organisering av den fremtidige Reindriftsforvaltninga ble vurdert. Sametinget ville ha et utvalg til å vurdere de folkerettslige, prinsipielle og praktiske sidene ved organiseringen av den fremtidige forvaltninga av reindrifta.

Publisert: 07.04.2011

Landbruks- og matdepartementet foreslo i går i en pressemelding å splitte opp reindriftsadministrasjonen, og legge regionkontorene under fylkesmennene. NSR stiller seg kritisk til dette forslaget, og vil at man vurderer om Sametinget bør overta forvaltningen av reindrifta.

– Er det i reindriftas interesse å dele opp fagmiljøet på denne måten? spør NSR-leder Aili Keskitalo. – Reindrifta gjennomgår store utfordringer, spesielt med tanke på inngrep og arealer. – Hvordan skal man med en slik løsning sikre en helhetlig og enhetlig forvaltning av en viktig urfolksnæring?

Sametinget foreslo allerede i 2007, da Reindriftsloven ble revidert, at Sametingets rolle skulle vurderes i forbindelse med en omorganisering av reindriftsforvaltninga. Sametinget ville ha et utvalg med deltakelse fra LMD, reindriftsforvaltninga, NRL og Sametinget til å vurdere de folkerettslige, prinsipielle og praktiske sidene ved organiseringen av den fremtidige reindriftsforvaltningen. Dette er beklageligvis ikke fulgt opp av landsbruksdepartementet. I november 2010 avviste sametingsrådet ved rådsmedlem Ellinor Marita Jåma at Sametinget var blitt orientert om eller involvert i en slik omorganiseringsprosess. NSR mener at sametingsrådet er for trege i avtrekkeren i denne saken.

– Hvordan kan LMD fremme et slikt forslag uten at Sametinget er orientert, spør Aili Keskitalo videre. – Og hvorfor har ikke sametingsrådet sikret gjennomføring av prosessen Sametinget foreslo i 2007, og også vedtok i Sametingets reindriftsmelding fra 2009?

 

Landbruks- og matdepartementets pressemelding

 

----------

Sámegillii / på samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S