!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Hvorfor får ikke Sametinget konsultere om budsjettet?
Aili Keskitalo, NSRs parlamentariske leder.
I Sametingets årsmelding for 2010 kan vi lese at minister Rigmor Åserud sier nei til budsjettkonsultasjoner med Sametinget. Dette var tema under debatten om årsmeldinga på Sametinget i forrige uke, og parlamentarisk leder Aili Keskitalo holdt dette innlegget.

Publisert: 16.03.2011

Møteleder,

I Sametingsrådets forlag til årsmelding sprang bomben som etter vår mening er et stort tilbakeslag for den samepolitiske utviklingen. Regjeringen setter foten ned for budsjettkonsultasjoner med Sametinget. Dette er et stort politisk nederlag for Sametingsrådet.  I årsmeldingsdebatten snakker vi mye om snøen som falt i fjor, men dette er en sak som kommer til å ha store konsekvenser for framtiden.

I går behandlet vi Sametingsrådets beretning, og også av den framgår det at Regjeringen synes å ha en annen oppfatning enn Sametinget om hva man kan, bør og skal konsultere om.  Er det slik at det butter i mot for Sametinget? Man får konsultere om dverggås men ikke om sel? Hva er fornuften i det? Er det ikke sånn at det er Sametinget selv som skal definere hvilke saker som er av betydning for samefolket? Er det en bevisst strategi fra Regjeringens side å begrense Sametingets innflytelse gjennom å bortdefinere det som for oss kanskje er viktige saker.

Det verste er likevel budsjettkonsultasjonene. Har dette noen sammenheng med at det var først under en borgerlig/sentrumsregjering at Sametinget fikk gjennomslag for den viktige konsultasjonsavtalen? Nå har vi en rød-grønn regjering som nekter å utvikle den, til tross for at det har ligget i kortene hele tiden at den også skal omfatte budsjettprosedyrer... Er dette en tilfeldighet, eller er dette rett og slett den sosialdemokratiske samepolitikken?

Vi har over mange år erfart hva konsekvensene av de manglende budsjettprosedyrene er.  Når regjeringen ikke gir Sametinget mulighet til å påvirke bevilgningene til samiske formål, så betyr det at samiske kulturinstitusjoner som Beaivváš Sámi Nášunalteahter og samiske museer forsatt vil bli sulteforet, at bevilgningen til samiske læremidler, og samiske næringer fortsatt vil stå på stedet hvil.

Det betyr også at Arbeiderpartiet på Sametinget får en vanskelig øvelse i dobbeltkommunikasjon hver gang Statsbudsjettet legges fram. Slik som f.eks. i fjor høst, da det var tydelig for at Sametinget ikke hadde fått gjennomslag for sine innspill til statsbudsjettet. Da skulle presidenten være både fornøyd og misfornøyd på en gang. Pressemeldingen lød: “ Positivt budsjett, men ikke rom for utvikling.”  Bra og ikke bra på en gang. Tro om det budskapet nådde fram? Vi ser at Arbeiderpartiet på Sametinget ofte sliter med å kritisere Regjeringen når det er grunn til det. Ofte kommer kritikken fra Sametingsrådet, slik som i forbindelse med manglende samisk perspektiv i samhandlingsreformen. Da må menige sametingsrepresentanter ut og berge partiets ære med leserinnlegg om hvor bra det står til, også med samhandlingsreformen.

Da er det befriende å høre rådsmedlem Vibeke Larsen uttale seg om Sametingets budsjett og manglende budsjettprosedyrer. I motsetning til andre har Vibeke Larsen har ikke på noe som helst måte prøvd å unnskylde eller bortforklare manglende gjennomslag i statsbudsjettet, eller den store skuffelsen over hennes eget partis nei til budsjettkonsultasjoner. Hun er tydelig i kommunikasjonen, og da tror jeg det er mye lettere å nå ut med budskapet. Dette er ikke rettferdig overfor samefolket. Dette gir en dårligere samepolitikk enn den vi kunne hatt.

Regjeringens holdning er en trussel for utviklingen av det samiske demokratiet. Regjeringen bidrar til å undergrave Sametinget når de overfører oppgaver uten å gi mulighet for å påvirke bevilgningene.  Kulturløftet II viser at Sametinget er akterutseilt. Vi noterer oss også at Regjeringen har overført aksjene i Beaivváš til Sametinget, uten at Sametinget ba om det, eller ble spurt om dette var greitt.  Så lett er det å gi Sametinget ansvar, uten samtidig gi oss virkemidlene til å gjøre en god jobb.

NSR mener at budsjettkonsultasjoner ville gi en bedre samepolitikk, og være i tråd med statens folkerettslige forpliktelser. Regjeringens avvisning av budsjettkonsultasjoner er det største politiske nederlaget Sametinget har hatt siden Mineralloven, og representerer et alvorlig nederlag for sametingsrådet. NSR mener Sametinget må følge dette opp overfor Stortinget og internasjonale organer. Derfor er vi glad for at flertallet i i Plan- og finanskomiteen ville støtte forslaget vårt om å skjerpe denne delen av teksten i årsmeldingen, for nå må vi vekke stortingspolitikerne, og få dem til å skjønne at Regjeringen i denne saken ikke gjør en god jobb.

Takk.

 

Om konsultasjonsavtalen: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/tema/samepolitikk/midtspalte/prosedyrer-for-konsultasjoner-mellom-sta.html?id=450743

Rapport om Sametingets formelle stilling og budsjettprosedyrer:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/rapporter_planer/rapporter/2007/sametingets-formelle-stilling-og-budsjet.html?id=464586

 

----------

Sámegillii / på samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

NSRs historie
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget
NSR går imot kollektiv avstraffelse
  • Rådet kopierer NSR

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S