!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon Takker Anaya – utfordrer regjering og Sameting
NSR er svært takknemlig for at FNs spesialrapportør for urfolks rettigheter, James Anaya, nå har overrakt sin rapport om samenes situasjon i de nordiske landene. 

Publisert: 13.01.2011

Rapporten er basert på Anayas besøk til og møte med representanter for de nordiske Sametingene, de nordiske statene, samiske organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner i Rovaniemi i april 2010. Dette er spesielt spennende da det er første gang FN offisielt besøker et folk som bor og har sine tradisjonelle områder over flere landegrenser. Situasjonen for samer på russisk side omfattes dessverre ikke av rapporten.

Anayas rapport konstaterer at samers menneskerettighetssituasjon er bedre enn mange andre urfolks, men han kommer likevel med konkrete tilrådninger til de nordiske statene om hvordan man kan styrke samenes rettigheter og selvbestemmelse som folk. – NSR takker Anaya for å synliggjøre dagsaktuelle utfordringer for samefolket, sier Geir Tommy Pedersen, NSRs fungerende parlamentariske leder. – Anayas rapport berører viktige saker for samene, noen av dem har NSR og Sametinget arbeidet med i mange år, slik som samiske fiskerirettigheter, land- og ressursrettigheter. Vi håper denne rapporten, som vi mener styrker og bekrefter vår argumentasjon, bidrar til at regjeringen viser vilje til å finne bedre løsninger.

Under møtet med Anaya i Rovaniemi våren 2010 valgte NSR å trekke fram samiske barns rettigheter som en viktig utfordring. – Vi vet at samiske barns rett til samisk språk og opplæring ofte ikke oppfylles. Vi er bekymret for samiske barns rettigheter i møtet med det offentlige, for eksempel med barnevernet, fortsetter Pedersen.

NSR mener at Anayas rapport også utfordrer Sametingene til å gripe fatt i uløste utfordringer. – Anaya trekker fram østsamenes sårbare situasjon, og viser til at Norge har kommet med signaler om at dette skal følges opp. Vi minner om at Sametinget også har påpekt dette i vedtaket om Finnmarksloven i 2005, legger Pedersen til. – Her har Sametinget i Norge forholdt seg svært passiv, og denne rapporten må tolkes som en påminnelse også til oss selv.

 

----------

Sámegillii / på samisk

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S