!!!!!!!! Dette er NSRs gamle nettside !!!!!!!!

!!! Den nye nettsiden finnes på nsr.no !!!

 RSS feed

Vállje sámegiela!

Utskriftsvennlig versjon 10 punkter for samisk språkutvikling
Landsstyret i Norske Samers Riksforbund (NSR) har drøftet ti punkter for å satse på samisk språk.
Samisk er et offisielt språk i Norge og det er derfor er på høy tid at samers rett til bruk av eget språk sikres i praksis, heter det i en uttalelse fra landsstyret i Norske Samers Riksforbund (NSR). Videre understrekes det at det fortsatt må bevilges midler til utviklingen av samisk språk.

Publisert: 01.09.2008

Landsmøtet i NSR i 2007 uttalte at vitalisering og styrking av det samiske språket er en av de største utfordringene det samiske samfunnet har i dag. Det var på denne bakgrunnen at NSR ba Sametinget om å iverksette et omfattende samisk alfabetiseringsprogram i forbindelse med prioriteringene av samefolkets fond. Det innebærer en større satsing på tvers av forvaltningsnivå og etablerte strukturer og må omfatte bl.a. barnehager, skoler og voksenopplæring.

Samisk er et offisielt språk i Norge. Det er på høy tid at samers rett til bruk av eget språk sikres i praksis.

NSR mener at en større satsing over flere år vil gi et løft for samisk språk. Som en del av finansieringen mener NSR at regionale og statlige myndigheter må gi betydelige bidrag, og vi har tatt til ordet for å bruke mer av samefolkets fond for å sikre samisk språk for fremtiden.

Landsstyret i NSR har drøftet ti punkter for å satse på samisk språk:

1. Flere samisklærere!
2. Lovfesting av individuell rett til samisk barnehageplass!
3. Styrke den samiske skolen!
4. Voksenopplæring for alle!
5. Samiske språksentre i hele Sápmi!
6. Mer samisk litteratur, læremidler, spill, DVD og internettjenester!
7. Sikre tilgang til samiske språkarenaer!
8. Informasjon om rettigheter til bruk av samisk språk i møte med
offentligheten!
9. Tydelig rolle- og ansvarsfordeling!
10. Etablering av samisk språktilsyn!

Landsstyret i NSR vil berømme de samer som står frem med historier i media om situasjonen for samisk språk. Det gjelder for eksempel retten til tolketjenester i møte med helsevesenet, situasjonen når det gjelder samiske barns rett til samisk opplæring og kvaliteten på denne samt mange andre personlige beretninger om manglende tilbud og tilrettelegging.

Denne teksten på samisk / sámegillii

Kommenter denne artikkelen    Tips en venn  Gå tilbake


Kommentarer:
Midt i blinken! av Hilly 22.04.2009 00:16
Der er flinke.
Voksenopplæring i frivillige organisasjoner av Tone Andersen, Voksenopplæringsforbundet Finnmark 05.09.2008 11:52
Flott at NSR mener det må satses mer på tvers av forvaltningsnivå og etablerte strukturer. Punkt 4 Voksenopplæring for alle! Hva gjøres for at Sametinget også skal se verdien av dette? Hvorfor er ikke voksenopplæring i frivillige organisasjoner blitt en del av de samiske institusjonene?
NSR i media
Flertallet imot at Sametinget tar over reindriftsforvaltningen
Same eller ikke - hvem bestemmer?
Dyr i drift eller dyrebar?
– Reinspikka rasisme
– Ikke norske flaggets dag

 

Sist kommenterte artikler

20 års kamp for samiske stedsnavn i Skånland kommune
  • SAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NSRs historie
  • Bokep Online Fardad
  • På tide å oppdatere?
Samisk hus i Oslo jubilerer
  • Grafikken
  • Jubileumsgrafikk
  • Misbruk av sameflagget

 

Norgga Sámiid Riikkasearvi
Norske Samers Riksforbund

Postboks 173 - 9521 KAUTOKEINO
Tlf.: +47 78 48 69 55 * Fax: +47 78 48 69 88 *
nsr(a)nsr.no
Mobil: +47 988 50 273 - Org.nr: 971 481 463

 

Layout: Heaika N. SKum
Webløsning:
Interkodex A/S